Venttiilitekniikka biometaanin valmistukseen

Venttiilitekniikka biometaanin valmistukseen

Tiheät kytkennät, tarkat säätöprosessit ja syttyvien väliaineiden turvallinen käsittely asettavat venttiileille tiukat vaatimukset biometaanin valmistuksessa. 

Suunnitteleeko tai rakentaako yrityksesi biokaasulaitoksia tai toimiiko se kaasunkäsittelyn alalla?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme mielellämme sopivan venttiilitekniikan valinnassa.


Varaa konsultaatioaika

 


Yleistä

Biokaasulaitoksissa sekä biometaanin ja CO2:n valmistuksessa käytettävää venttiilitekniikkaa varten tarjoamme teknisesti edistyksellisiä ja jokaiseen prosessivaiheeseen sovitettuja ratkaisuja.

Miksi GEMÜ?

On kyse sitten tiheisiin kytkentöihin tarvittavista kestävistä istukkaventtiileistä, suuremmille nimellisko'oille sopivista läppäventtiileistä tai kaasuputkien sulkuun tarkoitetuista palloventtiileistä, monipuolisten venttiilityyppiemme ja lisävarusteosiemme ansiosta asiakkaamme saavat kaiken venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan yhdestä paikasta

Nämä asiat tulisi huomioida venttiilien valinnassa

Biometaanin valmistuksessa yhdistetään monesti useita eri menetelmiä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi jokaisessa valmistusvaiheessa: rikinpoisto absorptiolla (aktiivihiili), kuivaus jäähdyttämällä tai paineenvaihteluadsorptiolla (zeoliitti) ja seuraavassa osiossa mainitut CO2:n poistomenetelmät.

Vinkkejä venttiilien valintaan

KäyttötarkoitusErityiset käyttöparametrit ja vaatimuksetVenttiilien valinnassa huomioitavaa
Kaasunpesimet
• Virtauksen säätö
• Lämpötilan säätö
Desorptio 100 °C:seen saakka,

Kemikaalien kestävyys amiineja tai Genosorbia® vastaan
Veden yhteydessä: Haponkestävästä teräksestä valmistettu runko ja EPDM-tiivisteet

Amiinien/Genosorbin® yhteydessä: Haponkestävästä teräksestä valmistettu runko ja PTFE-tiivisteet
Kalvo-erotusmenetelmät
• Paineensäätö
Maks. 10 bar, ympäristön lämpötilaValurunko ja NBR- tai PTFE-tiivisteet,

GEMÜ-tuki säätöventtiilien täsmällisen sovituksen varmistamiseksi. Ota meihin yhteyttä.
PSA-laitteistotTiheät kytkennän vaihdokset ja osittain vaihtuva läpivirtaus Useimmiten istukkaventtiilit joissa toimilaitteet suuria kytkennänvaihdosmääriä varten

Vaihtuvaan läpivirtaukseen sopivia venttiilityyppejä ovat esimerkiksi läppä- ja kalvoventtiilit
Kaasunpesimet

Kaasunpesimiä voidaan käyttää erilaisilla väliaineilla. Vesipesussa puristettu biokaasu puhdistetaan vedellä. CO2 sitoutetaan veteen fysikaalisesti (absorptio) ja toisessa kolonnissa se voidaan alhaisessa paineessa puolestaan vapauttaa (desorptio). Sen jälkeen vesi voidaan johtaa jälleen absorptiokolonniin. 

Fysikaalisessa kaasunpesussa voidaan veden ohella käyttää myös polyglykoleja. CO2:n absorption jälkeen väliaine vastaavasti regeneroidaan, mikä tapahtuu useimmiten lämpötilaa nostamalla, ja ohjataan jäähdytyksen jälkeen takaisin absorptionkolonniin.

Näissä GEMÜ-venttiilejä käytetään:

•       Sulkuventtiilit: sulkemiseen ja tyhjennykseen käytettävät pumput ja säiliöt

•       Säätöventtiilit: väliaineen tilavuusvirran säätöön ja menetelmän mukaan lämmönvaihtimissa lämpötilan säätöön

 Lisätietoja GEMÜ-säätöventtiileistä 

 

 

Metallinen palloventtiili GEMÜ B20 (valinnainen: käsivipu keltainen)

Vinoistukkaventtiili GEMÜ 554

Kalvoventtiili GEMÜ 695

PSA-laitteistot

PSA-laitteistojen toimintaperiaate on adsorptio paineenvaihtelun avulla (Pressure Swing).

 

Ylipaineen siirtäminen rinnakkaisten adsorptiosäiliöiden välillä mahdollistaa järjestelmän jatkuvan toiminnan siten, että saavutetaan merkittävä energiansäästö. Biometaania tuotettaessa biokaasu virtaa puhdistussäiliöön. Tämä aiheuttaa CO2:n selektiivisen adsorboitumisen molekyyliseuloihin. Puhdistettu biometaani virtaa ulos. Toinen säiliö regeneroidaan (paineenpoisto ja huuhtelu) ja CO2 vapautetaan ympäristöön. Molempia absorptiosäiliöitä käytetään vuorotellen jatkuvan toiminnan varmistamiseksi. Kun toisessa säiliössä on käynnissä absorptiovaihe, toista säiliötä regeneroidaan. Sorptiojakson alkua edeltää paineenvaihto. Paineen alainen kaasu siirretään kyllästetystä säiliöstä regeneroituun säiliöön.

Venttiilitekniikan tyypillisiä vaatimuksia:

Tiheät kytkennän vaihdokset, osittain minuuttitahdilla: GEMÜ-istukkaventtiilit, joissa on toimilaitteet suuria kytkennänvaihdosmääriä varten, soveltuvat erinomaisesti tällaiseen käyttöön.

Vaihtuva läpivirtaus paineenvaihtelun yhteydessä: Tähän prosessiin sopivia venttiilityyppejä ovat läppäventtiilit ja kalvoventtiilit, sillä rakenteesta riippuen niiden läpivirtaussuuntaa ei ole määritetty.

 

Metallinen läppäventtiili GEMÜ R470 Tugela

Suoraistukkaventtiili GEMÜ 534

Kalvoventtiili GEMÜ 695

Kalvo-erotusmenetelmät

Polymeerikalvojen avulla tapahtuvassa kaasunkäsittelyssä hyödynnetään kaasujen erilaisia permeaatio-ominaisuuksia.

CO2 ja H2S läpäisevät kalvot biometaania helpommin, ja ne voidaan siten johtaa pois. Tuloksena syntyy erittäin puhdasta biometaania. 

Hyvä muistaa:

Koska kalvojärjestelmät ovat yleensä monivaiheisia, venttiilitekniikkaa valittaessa on otettava huomioon eri painetasot. 

Säätöventtiilien lisäksi tämän menetelmän yhteydessä laitteistoissa käytetään monia manuaalisia toimilaitteita. 


Lisätietoja GEMÜ-säätöventtiileistä 

 

Metallinen palloventtiili GEMÜ B20 (valinnainen: käsivipu keltainen)

Vinoistukkaventtiili GEMÜ 550 (valinnainen: erikoistoiminto G)

Metallinen läppäventtiili GEMÜ R487 Victoria (valinnainen: käsivipu keltainen)


Synkroniset ja tarkat säätötulokset:

Säätöventtiilien virheellinen sovitus voi aiheuttaa virheellisiä säätötuloksia tai ennenaikaista kulumista. Sen vuoksi pidämme GEMÜllä säätöventtiilien tarkkaa ja täsmällistä sovitusta erittäin tärkeänä asiana. 

Säätöventtiilien sovitukseen liittyvää apua ja tukea saat teknisiltä asiantuntijakonsulteiltamme ja erittelysivultamme.

Laitteistoturvallisuuden varmistamiseksi – kaasujen käsittelyyn liittyvät hyväksynnät

Palavien kaasujen oikean käsittelyn varmistamiseksi venttiilimme täyttävät tiukat turvallisuusstandardit kuten ATEX ja SIL. Valikoimaamme kuluu myös venttiilejä, joilla on DVGW-kaasuhyväksyntä.

 

 


Käyttöesimerkkejä

❯ Kaasunpuhdistus

Paineenvaihteluadsorptio (PSA) on yleinen nimitys selektiiviseen adsorptioon perustuville kaasunpuhdistusjärjestelmille. Jos biometaania on valmistettava tai jalostettava paikan päällä, PSA-järjestelmät tarjoavat siihen edullisen ja luotettavan vaihtoehdon. 

GEMÜ tarjoaa sopivan venttiilitekniikan tämäntyyppisiin laitteistoihin. Tästä voit tutustua tarkemmin PSA-laitteistoihin käyttöesimerkkien kautta.

❯ Käymisjäännösten hyödyntäminen

Fermentaation jälkeisistä käymisjäännöksistä voidaan ottaa talteen arvokkaita raaka-aineita kuten fosfaattilannoitteita. 

Tästä löydät lisätietoja kyseisestä käytöstä ja näihin innovatiivisiin kierrätysmenetelmiin sopivista GEMÜ-venttiileistä.


Ladattava käyttöesite

Biogas plants and biomethane upgrading [EN]

pdf2,94 MB

Ota meihin yhteyttä!

Onko sinulla jotain kysyttävää tuotteistamme?
Autamme mielellämme.

Yhteyshenkilö