Medische techniek: Grote apparaten en zorgtechniek

Medische techniek: Grote apparaten en zorgtechniek

De eisen die aan de hygiëne van installaties en apparatuur in ziekenhuizen, medische centra en dokterspraktijken worden gesteld nemen continu toe.

Ervaring bij het realiseren van steriele processen

Met ventiel- en M&R-systemen van GEMÜ kan zonder meer aan deze eisen worden voldaan, omdat alle pijpleidingcomponenten voor steriele processen al geruime tijd veilig en succesvol worden toegepast in de farmacie en biotechnologie. Daarom worden ventiel- en M&R-systemen van GEMÜ ook bij talrijke fabrikanten van medische apparatuur en op het gebied van de zorgtechniek bij ziekenhuizen en andere instituten toegepast.

Toepassingsbereiken

De producten worden onder andere toegepast in

  • reinigings-, desinfectie- en sterilisatiesystemen
  • waterzuiverings-/ontziltingsinstallaties (drinkwater, rioolwater, WFI-water, etc.)
  • lucht-, stoom- en gasbehandelingsstations (mediumtoe- en -afvoer in het operatiekwartier, RLT-installatiedelen etc.)
  • verwarmings- en koelprocessen van vloeistoffen

Productenspectrum

GEMÜ-producten uit het toepassingsbereik farmacie, biotechnologie en cosmetica zijn optimaal geschikt voor toepassing in de ziekenhuis- en medische techniek.