Medikoteknik: Store enheder og forsyningsteknik

Medikoteknik: Store enheder og forsyningsteknik

De hygiejniske krav til anlæg og enheder på hospitaler, i lægehuse og lægepraksisser stiger hele tiden.

Erfaring med implementering af sterile processer

Med ventil-, måle- og reguleringssystemer fra GEMÜ kan dette opfyldes uden videre, fordi alle rørledningskomponenter til sterile processer i lang tid har været sikkert og succesrigt i drift inden for lægemidler og bioteknologi. Derfor anvendes ventil-, måle- og reguleringssystemer fra GEMÜ også af mange producenter af medikoteknik samt inden for forsyningsteknik til hospitaler og andre institutioner.

Anvendelsesområder

Produkterne anvendes bl.a. i

  • rengørings-, desinfektions- og sterilisationsanlæg
  • vandbehandlings-/afsaltningsanlæg (brugsvand, spildevand, WFI-vand etc.)
  • luft-, damp- og gasbehandlingsanlæg (medieforsyning til og bortskaffelse fra operationsafdeling, RLT-anlægsafsnit etc.)
  • varme- og køleprocesser for væsker

Produktprogram

GEMÜ-produkter fra anvendelsesområdet lægemidler, bioteknologi, kosmetik er særdeles velegnede til brug inden for hospitals- og medikoteknik.