Lääketeollisuus: Isot laite kokonaisuudett ja talotekniikka

Lääketeollisuus: Isot laite kokonaisuudett ja talotekniikka

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja lääkärien vastaanotoilla laitteille ja laitteistoille asetetut hygieniavaatimukset tiukkenevat jatkuvasti.
Kokemusta steriilien prosessien toteuttamisesta

GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmillä ne voidaan ilman muuta täyttää, sillä kaikkia steriileihin prosesseihin tarkoitettuja putkikomponentteja on jo pitkään käytetty farmasian ja bioteknologian alalla turvallisesti ja menestyksekkäästi. Siksi myös monet lääketeollisuuden laitevalmistajat käyttävät GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä, ja niitä on käytössä myös sairaaloiden ja muiden laitosten talotekniikan alueella.
Käyttöalueita
Tuotteita on käytössä muun muassa

  • Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointilaitteistoissa
  • Vedenkäsittely-/suolanpoistolaitteistoissa (juomavesi, jätevesi, WFI-vesi jne.)
  • Ilman, höyryn- ja kaasun käsittelylaitteistoissa (väliaineen syöttö ja poisto leikkausosastoilla, ilmastointilaitteistojen osiot jne.)
  • Fluidien lämmitys- ja jäähdytysprosesseissa

Tuotevalikoima
GEMÜ-tuotteet, joiden käyttöalueita ovat farmasia, bioteknologia ja kosmetiikka, soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi sairaala- ja lääketieteellisessä tekniikassa.