På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Avhärdning av farmaceutiskt vatten enl. USP/EP

Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP
Produktionen av farmaceutiskt vatten görs alltid med reningsmetoder i flera steg. Avhärdningen av vattnet är vanligtvis första steget i framställningskedjan. Den eliminerar hårdhetsbildare som kalcium och magnesium så att efterföljande processer inte påverkas av dem.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
138 KB
GB
pdf
156 KB