Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Industriell vattenrening

Lösningar för vattenrening, återvinning av avloppsvatten och vattenförsörjning

Tillgången på processvatten har stor betydelse inom industrin eftersom knappast någon tillverkningsprocess klarar sig utan vatten. Det kan handla om kylning, rening eller utgångsmaterial för vattenhaltiga lösningar – beroende på applikationen ska råvattnet avlägsna oönskade saker eller tillföra önskade.

Ett vattenreningsverk tar över denna uppgift och säkerställer ett fungerande kretslopp. Till sådana anläggningar erbjuder GEMÜs produktsortiment tillförlitliga lösningar inom mät- och reglerteknik. 

Ett stort antal ventilprinciper och automatiseringskomponenter

Lång livslängd, robusta och optimerade för specifika användningar: GEMÜ producerar och levererar vridspjällsventiler, membranventiler, sätes- och reglerventiler, kulventiler samt komponenter till anläggningar och anläggningsdelar för industriell vattenrening.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Beredning av dricksvatten genom ultrafiltrering, jonbytare eller UV-desinfektion
 • Beredning av processvatten inom kemisk industri, metallindustri och marinteknik
 • Behandling av avloppsvatten vid galvanisering
 • Styrning och reglering av kraftigt förorenat havs-, flod- och bräckvatten
 • Styrning och reglering av kyl- och värmesystem 

Tillförlitlig användning för dricksvatten

Hos GEMÜ används endast material som har valts ut med omsorg och som ständigt övervakas med hjälp av vårt kvalitetshanteringssystem. För detta har vi certifierats även av externa institut som exempelvis DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua och, för användning i marina miljöer, DNV-GL.

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Godkännande för dricksvatten enligt DVGW, ACS, WRAS och Belgaqua
 • Utförande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)
 • Godkännande för varvsindustrin enligt DNV-GL

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier 
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.