På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Vattenrening

Fulländad ventil-, mät- och reglerteknik

Applikationsspektrum för GEMÜs produktpalett sträcker sig från styrning och reglering av starkt förorenat havs-, flod- och bräckvatten ända till ultrahög rening av vatten till halvledar- och läkemedelsindustrin.

Den stora bredden hos GEMÜ-produkterna möjliggör en enorm flexibilitet vid användningen. Det gäller lika väl för små, mobila reningsanläggningar för dricksvatten som för stora, stationära avsaltningsanläggningar för havsvatten.

Stort antal ventilprinciper och automatiseringskomponenter

Lång livslängd, robusta och optimerade för specifika användningar: GEMÜ producerar vridspjällsventiler, membranventiler, sätes- och reglerventiler, kulventiler samt komponenter för mät- och reglerteknik för anläggningar och anläggningsdelar.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Kommunal vattenrening och avloppsrening: Ultrafiltrering i vattenverk, jonbytare, UV-desinfektion, rening av lakvatten från deponier, behandling i slamdammar
 • Industriell vattenrening och avloppsvattenrening: Avsaltning av havsvatten, behandling av avloppsvatten från galvanisering (fällning), framställning av rent vatten och ultrarent vatten av olika kvaliteter (t.ex. vatten för ångpannor)

Fördelar med vridspjällsventiler av plast

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Minimala tryckförluster
 • Hög renhet

Vridspjällsventiler finns även av metall

Fördelar med membranventiler

 • Okänsliga för partikelförande medier
 • Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
 • Ventilhus av kvalitetsplast (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); finns även med hus av rostfritt stål och metallhus med plastinklädnad (se nedan)
 • Kundspecifika flervägsventilblock av plast och metall
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Fördelar med sätes- och reglerventiler

 • Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
 • Högt genomflöde
 • Plasthus av korrosionsbeständiga material
 • Metallhus av olika material
 • Finns i sterila och hygieniska utföranden
 • Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fa