Industriell vattenrening

Lösningar för vattenrening, återvinning av avloppsvatten och vattenförsörjning

Industriell vattenrening

Tillgången på processvatten har stor betydelse inom industrin eftersom knappast någon tillverkningsprocess klarar sig utan vatten. Det kan handla om kylning, rening eller utgångsmaterial för vattenhaltiga lösningar – beroende på applikationen ska råvattnet avlägsna oönskade saker eller tillföra önskade.

Ett vattenreningsverk tar över denna uppgift och säkerställer ett fungerande kretslopp. Till sådana anläggningar erbjuder GEMÜs produktsortiment tillförlitliga lösningar inom mät- och reglerteknik. 

Ett stort antal ventilprinciper och automatiseringskomponenter

Lång livslängd, robusta och optimerade för specifika användningar: GEMÜ producerar och levererar vridspjällsventiler, membranventiler, sätes- och reglerventiler, kulventiler samt komponenter till anläggningar och anläggningsdelar för industriell vattenrening.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Beredning av dricksvatten genom ultrafiltrering, jonbytare eller UV-desinfektion
 • Beredning av processvatten inom kemisk industri, metallindustri och marinteknik
 • Behandling av avloppsvatten vid galvanisering
 • Styrning och reglering av kraftigt förorenat havs-, flod- och bräckvatten
 • Styrning och reglering av kyl- och värmesystem 

Tillförlitlig användning för dricksvatten

Hos GEMÜ används endast material som har valts ut med omsorg och som ständigt övervakas med hjälp av vårt kvalitetshanteringssystem. För detta har vi certifierats även av externa institut som exempelvis DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua och, för användning i marina miljöer, DNV-GL.

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Godkännande för dricksvatten enligt DVGW, ACS, WRAS och Belgaqua
 • Utförande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)
 • Godkännande för varvsindustrin enligt DNV-GL

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier 
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.