GEMÜs produktion och kvalitet

Validerade produkter och certifierade tillverkningsprocesser

GEMÜs produktion och kvalitet

Nästan alla produkter utvecklas och tillverkas av GEMÜ själva. 

På så sätt kan man säkerställa genomgående kvalitet och prestanda. Handelsvarorna som passerar genom dessa processer kvalificeras enligt GEMÜ-standard.

Resultaten av kvalitetssäkringen under hela utvecklings- och produktionsprocessen hos GEMÜ visar sig i anläggningarna hos kunderna: Ventiler, mätinstrument och reglerkomponenter fungerar säkert, exakt och pålitligt i alla applikationer.

Högsta krav på produkter

Komponenter och system från GEMÜ uppfyller alla lagstadgade krav och är godkända, certifierade eller kontrollerade enligt standardregelverk för respektive användningsområde. Ett exempel på detta är produktversioner med DVGW-typkontrollintyg samt ventilations-, mät- och reglersystem med 3A-, ATEX- eller FDA-överensstämmelsecertifikat.

Granskning av tillverknings- och kontrollprocesser

GEMÜ har produktion på sex olika platser i världen. För att säkerställa en processarkitektur som motsvarar kraven utnyttjas internt och externt kunnande tillsammans med kunderna och leverantörerna. Fabrikerna och tillverkningsprocesserna är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, FDA eller USP klass VI. 

Renrumsproduktion

I renrumsfabriken i Emmen, Schweiz, tillverkas och monteras GEMÜs högrena ventil-, mät- och reglersystem samt engångsprodukter och medicinska produkter. Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016 och har en renrumskvalitet enligt ISO klass 8 (i drift) samt GMP klass C.