På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Nanometerfiltersteg vid virusborttagning

Nanometer Filter Cascade for virus removal
Vid hantering av proteinplasmalösningar måste spridande av virus motverkas. Här används nanometerfiltersteg. Säkerställ att befintliga virus och/eller virus införda vid senare kontaminering tas bort så att blodplasman kan användas i produktion och slutprodukten inte blir hälsovådlig. Särskilda krav på processtekniken var icke-pulserande transport av mediet och säkerställandet av en skonsam flödeshastighet för produkten. Anläggningen måste vara utformad för CIP-rengöring och -sterilisering.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
110 KB
GB
pdf
116 KB