På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Översilningsprocess med hett vatten

Hot-water-cascade-system
Steriliseringen av vätskor spelar en viktig roll inom farmaceutisk och bioteknisk produktion. Det är lika viktigt inom forskning och utveckling som vid produktion av sterila varor eller hantering av lösningar på sjukhusapotek. Med översilningsprocessen med hett vatten från MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH kan man snabbt, tillförlitligt och skonsamt sterilisera vätskor i slutna behållare av glas eller andra temperaturtåliga material (t.ex. ampuller). Fördelen med översilningsprocessen med hett vatten är den korta cykeltiden som uppnås med hög cirkulationstakt och översilningsfrekvens samt låga upphettnings- och nedkylningstider.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
309 KB
GB
pdf
308 KB