På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Separation av vätskeblandningar

Equipment für Separating Liquid Mixtures
Av olika orsaker måste vätskeblandningar separeras eller också måste blandningsförhållandet ändras. Pervaporation/ångpermeabilitet (membranfiltrering) möjliggör separation av vatten/lösningsmedelsblandningar, separation av vätskor med närliggande kokpunkter, avvattning av flerkomponentblandningar, förskjutning av jämvikter i reaktioner där vatten bildas och avvattning av organiska föreningar. Det kompletta systemet består av en förångare och en membranmodul. Om vätskan som ska separeras är ett destillat kan ångan ledas direkt till membranmodulen. I så fall är det en vattenblandning med max. 5 % alkohol. Anläggningen finns i ett område utsatt för explosionsfara.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
105 KB
FR
pdf
116 KB
GB
pdf
107 KB