På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Steriliseringsanläggning för medicinsk utrustning

Sterilisation system for medical equipment
Sjukhus och vårdinrättningar behöver förutom sterila operationsverktyg också en rad andra hygieniska hjälpmedel och behållare/kärl. De nedsmutsade/kontaminerade delarna sorteras och körs med transportfordon till tvätt-/steriliseringsmaskinen. I första steget förtvättas de med 55 °C varmt specialbehandlat vatten. I ett andra steg görs huvudrengöring vid samma temperatur. Ett rengöringsmedel tillsätts till det avjoniserade vattnet. Därefter, i det tredje steget, görs en sköljning vid 85-90 °C.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
118 KB
DE
pdf
108 KB