På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Sterila luftfilter för mejerianläggningar

Sterile air filters for dairy equipment
Sterila luftfilter används på flera sätt inom mejeritekniken och andra sterila processer, t.ex. inom läkemedelsbranschen. Till exempel luftar de rörsystem efter ångsterilisering, eller behållare och tankar efter skiftande fyllnadsnivåer, eller desinficerar laminära luftströmmar. De förhindrar att komponenter som ska hållas sterila kommer i kontakt med kontaminerad luft. I princip är sterila luftfilter gränssnitt mellan en steril miljö och den omgivande luften. De är därför en viktig del av en steril anläggning och påverkar starkt produktens kvalitet. Problem med sterila luftfilter kommer ofta av bristande övervakning, kontaminerat kondensat och framför allt en för kort livslängd.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

FR
pdf
97 KB
GB
pdf
106 KB
DE
pdf
95 KB