På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Kontinuerlig desinfektion av kylsmörjmedel och skärvätska

Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid
Inom metallbearbetningsindustrin är kylsmörjmedel och skärvätska absolut nödvändiga för bearbetningsprocessen, för att inte strukturen hos verktyg och material ska ändras. Förutom vatten och olja består dessa av tillsatser, till exempel skumdämpningsmedel, stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel och korrosionsskyddstillsatser. För att kylsmörjmedlet ska kunna användas längre bearbetas eller rengörs det genom bland annat filtrering. Vattenblandbara kylsmörjmedel ansätts ofta av bakterier eller svampar efter en längre tids användning, vilket bland annat leder till en kraftig odör och påverkar kylsmörjmedlets funktion. Dessutom utgör detta en stor hälsorisk för produktionspersonalen.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
162 KB
GB
pdf
161 KB