På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Färgverksrengöring för förpackningstryckmaskiner

Cleaning of Inking Units in Packaging Printing Machines
Livsmedelsförpackningar, t.ex. påsar och kartonger för djupfrysa grönsaker, godis eller chips, har färgtryck som främjar försäljningen. Trycket appliceras ofta i direkt anslutning till produktpåfyllningen. För att uppnå bra tryckresultat och/eller för att undvika permanent nedsmutsning av maskinen på grund av intorkad färg, måste färgverken förses med nödvändig mängd färg vid tryckningen samt rengöras efteråt. Dessa operationer kan också automatiseras. Färger och rengöringsmedel styrs då via ventiler. Då även den minsta färgbrist vid färgbyte kan leda till graverande feltryck så måste ventilerna ha låg dödvolym och vara enkla att rengöra.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
125 KB
GB
pdf
122 KB