På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Förbättrat system för elektroniskt underhållsstöd

Förbättrat system för elektroniskt underhållsstöd

Den nya versionen av CONEXO-appen och CONEXO-portalen har inte bara fler funktioner utan även en smart och enklare användarupplevelse.

Den nya versionen av CONEXO-appen och CONEXO-portalen har inte bara fler funktioner utan även en smart och enklare användarupplevelse. 

GEMÜ har i och med CONEXO lanserat ett system som ger användaren elektroniskt stöd vid underhålls- och servicearbeten. Som en del av systemet förses varje komponent i anläggningen med ett RFID-chip. Detta kan sedan avläsas med hjälp av en RFID-läsare, CONEXO Pen. Den tillhörande CONEXO-appen kan installeras på mobila enheter för att hela underhållsprocessen ska bli så transparent och enkel att dokumentera som möjligt. Underhållsmontören får aktiv hjälp vid varje steg i underhållsplanen och har direkttillgång till relevant information om de olika komponenterna, i form av fabrikscertifieringar, testdokumentation, monteringsanvisningar och underhållshistorik. Informationen samlas och hanteras i den centrala CONEXO-portalen, och kan sedan vidare bearbetas.

Efter en intensiv dialog med användarna har GEMÜ nu tagit fram flera förbättringar och nya funktioner för systemet. Förutom ännu enklare handhavande och förbättrad bearbetningskapacitet blir underhållsalternativen nu också flexiblare. Optimerade funktioner för till exempel komponentsökning och rättighetshantering, samt möjligheten att avbilda komponenter utan RFID-chip är bara några av de nyheter som skapar möjligheter för systemets användare. 

 ”I och med de nya funktionerna tillgodoser vi inte bara våra kunders önskemål utan höjer samtidigt produktiviteten i systemet som helhet”, säger Mario Niklas, som är produktmanager för CONEXO. Han fortsätter: ”Vi håller också på att ta fram flera intressanta innovationer för CONEXO. Dessa kommer att presenteras på årets ACHEMA-mässa i juni.”