På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Beprövad teknik för ATEX-klassade miljöer

Beprövad teknik för ATEX-klassade miljöer

Den tryckfasta och inkapslade elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1205 använder sig av beprövad teknik vid användning under krävande omgivningsförhållanden.

Den nya versionen av gränslägesindikatorn GEMÜ 1205 är ett linjärt ställdon, särskilt framtaget för användning i ATEX-klassade miljöer. Ventilspecialisten från Ingelfingen har vid tillverkningen använt sig av en tillämpningsorienterad konstruktion och beprövad teknik. Lägesindikatorn har ett robust utförande i kombination med ett tryckfast och inkapslat ventilhus av aluminium och omfattas av skyddstypen ”förhöjd säkerhet”. Dessutom har alla rörliga komponenter på insidan utformats för att uppnå en lång mekanisk livslängd. 

För att kunna registrera gränslägena har gränslägesbrytaren GEMÜ 1205 en steglöst inställbar mikrobrytare. Därmed kan man på ett tillförlitligt sätt kontrollera om positionen är öppen eller stängd vid ett ventilslag på 2–70 mm.

Gränslägesindikatorn är framtagen för krävande applikationer i ATEX-klassade miljöer som tillhör kategori 2, zon 1 och/eller zon 21 samt för robust användning vid temperaturer ner till -20 °C.

104
.jpg
443 K
sv
.docx
21 K