GEMÜ avaa uuden markkina-alueen

GEMÜ avaa uuden markkina-alueen

GEMÜ avaa uuden markkina-alueen

Sopivan tuotevalikoiman tarjoava GEMÜ on luotettava ja asiantunteva kumppani keinolihan (Cultivated Meat) valmistuksessa.

Keinolihan valmistus perustuu tunnettuihin bioteknologisiin prosesseihin, jotka ovat samoja kuin muissa teollisen mittakaavan soluviljelysovelluksissa. GEMÜ tarjoaa kaikki venttiili- sekä mittaus- ja säätöjärjestelmät tälle tulevaisuuden markkina-alueelle yhdestä paikasta. 

Keinoliha on jatkuvasti kasvava markkina-alue, joka tuo tehokkaan ja kestävän vaihtoehdon tulevaisuuden lihantuotannolle. GEMÜ hakee jalansijaa tällä markkina-alueella ja on asiantuntemuksensa ansiosta erinomainen yhteistyökumppani keinolihan valmistajille. Samoin kuin muiden teollisen mittakaavan soluviljelysovellusten yhteydessä, esimerkiksi vasta-ainelääkkeiden valmistuksessa, myös tässä tuotannossa käytetään yhtä tai useampaa bioreaktoria, jotka muodostavat laitteiston ytimen. Lisäksi tarvitaan niin sanottuja apuprosesseja kuten vedenkäsittelyä, suodatusta sekä lämmitys- ja kylmänestekiertoja. Lääketeollisuuden, bioteknologian ja elintarviketeollisuuden käyttöön tarkoitettujen venttiilien ja säätöjärjestelmien kansainvälisenä johtavana toimittajana GEMÜ pystyy tukemaan näitä prosesseja optimaalisesti soveltuvien komponenttien ja asianmukaisen taitotiedon myötä.

GEMÜ tarjoaa keinolihan valmistukseen sopivat ratkaisut niin aseptisille kuin ei-aseptisille käyttöalueille.
Vaativiin, aseptisiin prosessivaiheisiin kuten bioreaktorin siirrostukseen tai bioreaktoreiden välillä tapahtuvaan solujen siirtoon soveltuvat ensisijaisesti kalvoventtiilit (esimerkiksi GEMÜ 650, GEMÜ 653, GEMÜ 687) ja kalvoistukkaventtiilit (esimerkiksi GEMÜ 657, GEMÜ F40). Kalvoventtiiliperiaatteeseen perustuvat tyhjennysoptimoidut tankinpohjaventtiilit takaavat aseptisen ja minimaalisen tuotehävikin varmistavan solujen keruun.
Keinolihan valmistuksen laboratoriovaiheessa asiakaskohtaiset ja yksilöllisesti toteutetut kertakäyttöratkaisut varmistavat tarvittavan prosessiturvallisuuden ja joustavuuden.
Apuprosessit, joissa väliaineet eivät joudu kosketuksiin tuotteen kanssa kosketuksissa olevien pintojen kanssa, lukeutuvat ei-aseptisiin sovelluksiin, ja niillä on myös erittäin tärkeä merkitys GEMÜlle. Yrityksen kattavan tuotevalikoiman ansiosta niissä voidaan käyttää istukkaventtiilejä (esimerkiksi GEMÜ 550, GEMÜ 554), läppäventtiilejä (esimerkiksi GEMÜ R480, GEMÜ R490) tai palloventtiilejä (esimerkiksi GEMÜ B22, GEMÜ 24).

"Yhdessä laajennettavien automaatiokomponenttien kanssa yrityksemme venttiilit ovat teknisesti erittäin hyvin toteutettuja mahdollistaen uuden keinolihamarkkinan kehityksen edistämisen ja vauhdittamisen laboratoriovaiheesta aina kaupalliseen tuotantoon saakka", Pharma, Food & Biotech -liiketoimintayksikön yrityskehityspäällikkö Tibor Tot toteaa.

Download

Lehdistötiedote

docx62 KB

Kuva

jpeg1,71 MB