GEMÜ öppnar en ny marknad

GEMÜ öppnar en ny marknad

GEMÜ öppnar en ny marknad

Med sin passande produktportfölj är GEMÜ en tillförlitlig och kompetent partner vid framställning av odlat kött.

 

Pressmeddelande

docx60 KB

Iamge

jpeg1,71 MB

Produktionen av odlat kött bygger på välkända biotekniska processer som är desamma som används i andra storskaliga applikationer med cellodling. För denna framtidsmarknad erbjuder GEMÜ kompletta ventiler samt mät- och reglersystem från en enda källa. 

Odlat kött utgör en stadigt växande marknad som står för en effektiv och hållbar möjlighet för framtida köttförsörjning. GEMÜ går in på denna marknad och kommer tack vare sin expertkunskap att bli en kompetent partner för tillverkare av odlat kött. Liksom vid andra storskaliga cellodlingsapplikationer, till exempel framställning av antikroppsläkemedel, använder man vid produktionen en eller flera bioreaktorer, som utgör själva hjärtat i systemet. Dessutom krävs så kallade hjälpprocesser som vattenbehandling, filtrering, värme- och kylkretsar. Som världsledande leverantör av ventiler och reglersystem för bioteknik, läkemedels- och livsmedelsindustrin kan GEMÜ stödja dessa processer optimalt med lämpliga komponenter och de nödvändiga tekniska kunskaperna.

GEMÜ erbjuder de rätta lösningarna för både aseptiska och icke-aseptiska områden vid framställning av odlat kött.
Till krävande, aseptiska processteg såsom inokulation av bioreaktorn eller överföring av celler mellan bioreaktorerna, används huvudsakligen membranventiler (t.ex. GEMÜ 650, GEMÜ 653, GEMÜ 687) och membransätesventiler (t.ex. GEMÜ 657, GEMÜ F40). Tömningsoptimerade tankbottenventiler, som bygger på principen för membranventiler, garanterar en aseptisk cellskörd med låga produktförluster.
För laboratoriefasen inom området odlat kött garanterar kundanpassade och individuellt utformade lösningar för engångsbruk den processäkerhet och flexibilitet som krävs.
Hjälpprocesser, där mediet inte kommer i kontakt med de ytor som är i kontakt med produkten, räknas som icke-aseptiska applikationer och spelar också en viktig roll hos GEMÜ. Tack vare den omfattande produktportföljen finns det här sätesventiler (t.ex. GEMÜ 550, GEMÜ 554), vridspjäll (t.ex. GEMÜ R480, GEMÜ R490) och kulventiler (t.ex. GEMÜ B22, GEMÜ 24) att tillgå.

”I kombination med utbyggbara automationskomponenter är våra ventiler tekniskt mycket väl positionerade för att stödja och driva den nya marknaden för odlat kött framåt, från laboratoriefasen till kommersiell produktion”, säger Tibor Tot, affärsutvecklingschef inom affärsenheten Pharma, Food & Biotech.

 

 

 

Download