Täyttöventtiilirakenne, jossa hyödynnetään PD-tekniikkaa

GEMÜ F40 ja GEMÜ F60

Täyttöventtiilirakenne, jossa hyödynnetään PD-tekniikkaa

Innovatiivisen täyttöventtiilirakenteen myötä GEMÜ tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun erilaisiin täyttöprosesseihin hygieenisistä ja steriileistä sovelluksista aina farmasia- ja biotekniikka-alan sekä elintarvike- ja juomateollisuuden aseptisiin laitteistoihin, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää myös teollisten prosessien ja aggressiivisten väliaineiden yhteydessä. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota täyttötekniikan alalla jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin. Mieti vielä kerran – mitä jos…

…täyttöprosessit olisivat vastedes entistä nopeampia?

Uuden sukupolven täyttöventtiilit takaavat erittäin tiheät kytkennät (yli 10 miljoonaa kytkennän vaihdosta). Lisäksi ne mahdollistavat kymmenkertaisen avautumis- ja sulkeutumisnopeuden aiempiin venttiileihin verrattuna (käyttönopeus jopa 300 mm/s).

…täyttöprosessit olisivat vastedes entistä joustavampia?

Uusi täyttöventtiilirakenne mahdollistaa minkä tahansa täyttökäyrien ja vapaasti ohjelmoitavien täyttönopeuksien käytön täyttöajan suhteen erilaisiin väliaineisiin, säiliörakenteisiin ja muihin vastaaviin sovittamista varten.

…väliaineella ei olisi vastedes vaikutusta venttiiliin?

Täyttöventtiileissä GEMÜ F40 ja GEMÜ F60 käytetään PD-tekniikkaa. Tämä ainutlaatuinen PTFE (TFMTM) -tiivistyskonsepti mahdollistaa kartiokalvon avulla väliainevirran ja toimilaitteen hermeettisen erotuksen.

…huolto kestäisi vastedes enää vain joitakin sekunteja?

Innovatiivinen patruunavaraosajärjestelmä ja Quick-Lock-liitäntä mahdollistavat helpon ja nopean huollon, jossa mahdolliset virheet voidaan välttää älykkään optimoinnin ansiosta.

…täyttöprosessit olisivat vastedes entistä tarkempia?

Sähkömoottorikäyttöiset täyttöventtiilit GEMÜ F60 mahdollistavat erittäin suuren kohdistustarkkuuden (jopa noin ±20 μm kun 10 mm:n venttiilikaran nousu / kierros) toistotarkkuudella jopa ±10 μm.

Täyttöventtiilistä GEMÜ F40
Täyttöventtiilistä GEMÜ F60