Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Fyllventiler med PD-teknik

GEMÜ F40 och GEMÜ F60

Med den innovativa fyllventilen erbjuder GEMÜ en unik lösning för fyllprocesser i hygieniska och aseptiska anläggningar inom läkemedelstillverkning, bioteknik, samt livsmedels- och dryckesindustri, men även för industriella processer och aggressiva medier. Vid utvecklandet lades ett särskilt fokus på de ständigt högre kraven som ställs på fyllteknik. Tänk om … 

…fyllprocessen skulle bli ännu snabbare?

Fyllventilerna ur den nya generationen möjliggör ett mycket stort antal växlingscykler (över 10 miljoner). Dessutom kan du få en tio gånger högre öppnings- och stängningshastighet jämfört med tidigare ventiler (drifthastigheter på upp till 300 mm/s). 

…fyllprocessen skulle bli ännu mer flexibel?

Med den nya fyllventilen kan du få valfria fyllningskurvor och fritt programmerbara fyllhastigheter, för anpassning av fylltiden till olika medier, utformningar av behållare osv.

…mediet inte spelade någon roll för din ventil?

Fyllventilerna GEMÜ F40 och GEMÜ F60 har alla utrustats med differentialtrycksteknik, ett unikt koncept för PTFE (TFMTM)-tätning, som med hjälp av ett koniskt membran möjliggör en hermetisk avgränsning mellan strömmande medier och manöverdon. 

…underhållet bara skulle ta några sekunder?

Med det innovativa reservdelssystemet för patroner med Quick-Lock-anslutning är ett enkelt, snabbt och optimerat underhåll möjligt. 

…fyllningen skulle bli ännu mer exakt?

De elektriskt styrda fyllventilerna GEMÜ F60 möjliggör en extremt hög precision vid positioneringen (upp till ca ±20 µm vid 10 mm spindelhöjd/varv) med en repeterbarhet på upp till ±10 µm. 

Fyllventil GEMÜ F40
Fyllventil GEMÜ F60