Procesmagneetafsluiters

Afsluiters met elektromagnetische aandrijving

Procesmagneetafsluiters

Al meer dan 55 jaar geleden ontwikkelde onze oprichter van de firma, Fritz Müller, de wereldwijd eerste procesmagneetafsluiter van kunststof. In de loop der jaren heeft GEMÜ zijn knowhow op dit gebied voortdurend uitgebreid. Vandaag de dag bieden wij naast afsluiters met andere aandrijfsystemen ook altijd nog procesmagneetafsluiters aan voor neutrale en agressieve alsook gasvormige en vloeibare media.

Overtuig uzelf van de voordelen die de GEMÜ-magneetafsluiters bieden en neem contact met ons op als u geadviseerd wenst te worden bij uw keuze.

De optimale afsluiters voor snelle schakelwisselingen

Tot de categorie van de procesmagneetafsluiters behoren alle afsluiters die door een elektromagnetische aandrijving bediend en in het proces toegepast worden. Deze worden graag bij doseertaken gebruikt, omdat ze over extreem snelle schakelwisselingen beschikken.

Toepassingsvoorbeelden

  • Waterzuiveringsinstallaties, was- en reinigingsinstallaties
  • Installaties voor de voedings- en levensmiddelenindustrie, de chemische industrie of de galvanische techniek
  • Installaties voor de foto-industrie en voor laboratorium-, analyse- en medische apparatuur

Innovatief dubbelvouwbalgprincipe voor hogere bedrijfsdrukken

Voor magneetafsluiters wordt meestal het afsluiterprincipe van zittingafsluiters met korte slagen toegepast. Door de begrensde kracht van de magneet worden procesmagneetafsluiters echter meestal alleen toegepast bij geringe bedrijfsdrukken. GEMÜ heeft daarom een gepatenteerd dubbelvouwbalgprincipe ontwikkeld waarmee de drukkrachten opgevangen worden. Daardoor kan de procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 met alle nominale breedtes ook toegepast worden bij een bedrijfsdruk van 6 bar, en wel bij gelijkblijvende compacte magneetaandrijving. U kunt in de video zien hoe de drukontlasting in vergelijking met gebruikelijke magneetafsluiters functioneert:

Ook voorregelafsluiters hebben een magneetaandrijving, maar worden echter alleen voor de aansturing van pneumatische aandrijvingen toegepast. Ook hier biedt GEMÜ een breed assortiment aan. Zie hiertoe ons productoverzicht.