På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Milstolpar

GEMÜ historia

> 2017

Första spadtaget för ett nytt centrum för ytteknik

Den 20 februari 2017 togs det första spadtaget för det nya centrumet för ytteknik i företagsparken Hohenlohe.

> 2016

 

Ny elektronisk ventildrivning GEMÜ eSyDrive

Utifrån principen med ihåliga axlar kombinerat med borst- och givarlös teknik sätter GEMÜ eSyDrive standarden när det gäller kompakthet, tillförlitlighet och noggrannhet.

GEMÜ CONEXO

Introduktion GEMÜ CONEXO: Fullständig elektronisk spårbarhet och pappersfri dokumentation tack vare ventiler med RFID-chip

Grundande av GEMÜ Japan

I maj 2016 grundades GEMÜs 27:e dotterbolag i Nagoya, Japan.

> 2015

Ny fördelningsventil

Ny fördelningsventil GEMÜ 553 med modulärt ventilhus.

Ny anläggning

Den 1 juli 2015 öppnade GEMÜ en ny anläggning för produktion och administration på totalt 21 000 m2 i Shanghai i Kina.

GEMÜ Mexiko

I maj 2015 öppnar GEMÜ ett nytt dotterbolag i Mexiko.

GEMÜ Irland

Den 1 april 2015 startar GEMÜ Ireland Ltd. i County Cork.

Rak sätesventil med membranmanöverdon

Den universellt användbara, raka sätesventilen GEMÜ 536 är stabilt konstruerad och tillförlitlig i drift. Armaturen har utvecklats för att ge lång livslängd och kräva föga underhåll.

> 2014

 Lansering GEMÜ Kanada

 Lansering GEMÜ Kanada.

Engångs-membranventil GEMÜ SUMONDO®

GEMÜ har utvecklat den första reglerbara membranventilen för engångsbruk - GEMÜ SUMONDO®. Ventilhus och manöverdon är anslutna till varandra med hjälp av en unik, patentsökt teknologi. Efter användningen separeras ventilhus och manöverdon och lämnas till återvinning.

Jubileumsåret 2014: 50 år med GEMÜ

Den 30 juni 2014 fyller GEMÜ 50 år!

> 2013

 

Utbyggbara flervägsventilblock - GEMÜ P600F

Produktlansering av GEMÜ P600F -
utbyggbara flervägsventilblock: Flervägsventilblock i plast för modulär anläggningskonstruktion.

GEMÜ iComLine

Produktlansering av iComLine - 2/2-vägsventiler och system med flervägsventilblock till aggressiva, korrosiva eller högrena medier.

> 2012

 

Invigning av den nya renrumsanläggningen i Emmen, Schweiz

21 september 2012 öppnades den nya renrumsanläggningen i schweiziska Emmen officiellt. www.reinraumspritzguss.ch

Taklagsfest för vårt nya produktions- och logistikcentrum

12 september 2012 hölls taklagsfest för vårt nya produktions- och logistikcentrum i Hohenlohe företagspark.

GEMÜ 555 / 505

Produktlansering av snedsätesventilerna GEMÜ 555 (pneumatisk) och GEMÜ 505 (manuell) för avstängning av ren ånga.

Ändlägesbox GEMÜ 4242

Utveckling av ändlägesboxen GEMÜ 4242 för säker och snabb funktion. Den utmärks framför allt av enkel igångsättning, kompakt konstruktion med låg vikt och lättavläst, optisk lägesindikering.

Kompakta plastventiler

Utvecklingen av membranventilerna av plast GEMÜ R690, GEMÜ R677 samt av flervägsventilblocken av plast. De förenar kundanpassad mångsidighet på minsta möjliga utrymme.

> 2011

Grundstenen läggs till den nya plastfabriken i Schweiz

Grundstenen läggs till den nya byggnaden i Emmen för utbyggnad av renrumsproduktionen.

30-årsjubileum för fem dotterbolag

GEMÜ Frankrike, GEMÜ Schweiz, GEMÜ Sverige, GEMÜ England och GEMÜ Brasilien firar 30-årsjubileum.

Grundstenen läggs till ett nytt produktions- och logistikcentrum i Tyskland

Grundstenen läggs till bygget av ett nytt produktions- och logistikcentrum i Hohenlohe företagspark i Kupferzell.

VD Gert Müller

Företagsledningen i familjens hand - Gert Müller, son till Fritz Müller, blir VD.

Green Engineering

GEMÜ går aktivt in för att hantera jordens resurser så sparsamt som möjligt.

GEMÜ R-Serie

Produktlansering av R690 och R677 med optimerad ventilhusgeometri, en vidareutveckling av GEMÜs system med flervägsventilblock.

> 2010

GEMÜ FlexPort Valve®

Utveckling av den materialoptimerade sätesventilserien GEMÜ FlexPort Valve® - för kompakt och flexibel anläggningsdesign.

GEMÜ P600

De första kundanpassade flervägsventilblocken av plast för flera funktioner på minsta möjliga utrymme.

VD Stephan Müller

Stephan Müller, syskonbarn till Fritz Müller, blir VD.

> 2009

Invigning av GEMÜ-domen

Invigning av vårt nya utvecklings och innovationscentrum GEMÜ Dome i Niedernhall-Waldzimmern.

Reglerventil GEMÜ 565

Produktlansering av den nya reglerventilen GEMÜ 565 för dosering av små mängder.

> 2008

Nya GEMÜ-dotterbolag

Etablering av
GEMÜ Afrika i Johannesburg (Sydafrika)
GEMÜ Ryssland i Moskva
GEMÜ Finland i Helsingfors
GEMÜ Belgien i Bryssel
GEMÜ Italien i Milano

GEMÜ 530 och GEMÜ 534

Lansering av de nya sätesventilserierna GEMÜ 530 med ställdon av rostfritt stål och GEMÜ 534 med ställdon av plast.

> 2007

GEMÜ Danmark

GEMÜ etableras.

 

GEMÜ Dome

Grundstenen läggs för GEMÜ-domen, vårt nya utvecklings och innovationscentrum i Niedernhall-Waldzimmern, med en total yta på
ca 6 000 m².

> 2006

GEMÜ Indonesien

Ett representationskontor inrättas i Jakarta, Indonesien

Ny byggnad för GEMÜ Kina

Invigning av den nya byggnaden i Shanghai med 3 500 m² yta för produktion och kontor.

GEMÜ 1434 μPos

Lansering av den nya, kompakta positioner GEMÜ 1434 µPos.

GEMÜ 651

Presentation av den nya membranventilen GEMÜ 651 med inbyggd automationsenhet (lägesindikering, pilotventil och fältbussanslutning).

Certifiering enligt EHEDG

Certifiering enligt EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) av GEMÜs membrantätningssystem.

> 2005

Utökad produktions- och kontorsyta hos GEMÜ Tyskland

Huvudkontoret i Ingelfingen-Criesbach byggs ut till 4 700 m² för produktion och administration.

GEMÜ 660

Lansering av den nya membranventilen GEMÜ 660 för aseptisk tappning av drycker.

> 2004

GEMÜ 550

Lansering av den rostfria snedsätesventilen GEMÜ 550 för reglering av ånga och vätskor.

GEMÜ 1436 cPos

Lansering av den nya regulatorgenerationen GEMÜ 1436 cPos, som kan levereras som läges- och processregulatorer.

> 2003

GEMÜ Taiwan

GEMÜ Taiwan etableras i Taoyuan, nära Taipei.

> 2002

Elektronisk krets

Utveckling av den integrerade elektroniska kretsen GEMÜ 201_FM.

> 2001

GEMÜ 1435 ePos

Presentation av den intelligenta lägesregulatorn GEMÜ 1435 ePos för montering på sätes- och membranventiler.

Prisad innovation

Innovationspris från delstaten Baden-Württemberg (Dr. Rudolf Eberle Preis) för produktlinjen CleanStar® (ultrarena PFA-membranventiler till halvledar- och mikroelektronikindustrin).

> 2000

GEMÜ Österrike

GEMÜ Österrike etableras.

GEMÜ 650 och GEMÜ 1235

Presentation av membranventilen GEMÜ 650 BioStar® på ACHEMA.
Lansering av lägesindikering 1235 med avsevärt förenklad igångsättning.

Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstkors

Fritz Müller får Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstkors (Bundesverdienstkreuz).

GEMÜ Kina

GEMÜ Kina etableras i Shanghai

> 1998

Utbyggnad av produktions- och kontorsytorna


Fabriken i Ingelfingen-Criesbach byggs ut till ca 6 000 m² produktions- och kontorsyta.

> 1997

GEMÜ M600

Lansering över hela Europa av rostfria flervägsventilblock i serien M600.

> 1996

 

Belönad design

Utmärkelse från Design Zentrums Nordrhein Westfalen (Red Dot) för hög designkvalitet hos mellanventilen GEMÜ 457.

> 1995

GEMÜ Singapore

GEMÜ Singapore etableras som ett första steg in på den asiatiska marknaden.

T-ventilhus.

Det första T-ventilhuset i rostfritt stål säljs. Y- och X-ventilhus utgör varianter på detta.

> 1993

Översvämning

Hundraårsflöde som orsakar stora skador, vilka dock snabbt kan åtgärdas och kompenseras tack vare ett motiverat arbetslag.

> 1990

 

High Purity

Med modellserien CleanSystem ger vi oss in på marknaden för högrena ventiler av PFA till mikroelektronik- och halvledarindustrin. Tillverkningen sker i Schweiz.

> 1989

Klaffventiler

Utveckling av klaffventiler i plast och metall.

GEMÜ Australien

Gründung von GEMÜ Australien, das bisher über GEMÜ Großbritannien betreut wurde.

> 1988

GEMÜ USA

GEMÜ USA etableras i Atlanta. Redan efter kort tid bedrives här lokal produktion för den nordamerikanska marknaden.

> 1985

Mät-, styr- och reglerteknik

Lansering av mät-, styr- och reglerteknik, de olika verksamheterna samlas under ett tak.

> 1984

Eldrivna ställdon

Lansering av eldrivna ställdon till membranventiler.

> 1983

 

Belönad design

God industridesign - utmärkelse från en internationell jury för 2/2-vägsventilen GEMÜ 687 på industrimässan i Hannover.

> 1981

GEMÜs dotterföretag

Etablering av:
GEMÜ Brasilien, produktionsanläggning för industriarmaturer av gråjärn och segjärn.
GEMÜ Schweiz, idag koncernens expertcentrum för plastproduktion.
GEMÜ England för att öka marknadsandelen i Storbritannien.
GEMÜ Frankrike för att kunna bearbeta de franska och nordafrikanska marknaderna.
GEMÜ Sverige, med ansvar för våra kunder i Skandinavien.

Brand hos GEMÜ

En storbrand förstör fabrikshallen, men tillverkningen återupptas kort därefter provisoriskt i ett stort tält i Kocherwiesen under återuppbyggnadstiden.

> 1979

GEMÜ 512, GEMÜ 514 och GEMÜ 554

Utveckling av den raka sätesventilen GEMÜ 512, snedsätesventilen GEMÜ 514 med ställdon av aluminium samt snedsätesventilen GEMÜ 554 med ställdon av plast. Ställdonen är utformade som pneumatisk kolvdrivning.

> 1978

GEMÜ 320

Utveckling av förstyrningsventilen GEMÜ 320 för pneumatisk drift. Senare konstruerades den även i utrymmesbesparande batteriutförande.

> 1977

GEMÜ 800 och GEMÜ 850

Utveckling av svävkroppsmätare av plast i modellserierna GEMÜ 800 och GEMÜ 850, med mätrör i polysulfonplast och Trogamid.

> 1974

Sätesventiler

Första utvecklingssteget för sätesventiler av metall.

> 1968

Den första produktionsanläggningen

Den första produktionsanläggningen i Criesbach i Ingelfingen byggdes på ledig tid av företagets egna medarbetare.

Membranventiler

Utveckling av den första membranventilen av plast med pneumatisk styrning.

> 1964

GEMÜ grundas

GEMÜ grundas i Ingelfingen av Fritz Müller. I föräldrarnas garage och kök tillverkade han de första processventilerna av plast han uppfunnit.

> 1963

Processventil av plast

Uppfinner världens första processventil av plast (PVC). Den direktstyrda, elektromagnetiskt manövrerade sätesventilen möjliggör de första ekonomiskt lönsamma stegen mot automatisering av galvaniska anläggningar.