På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Dricksvattenreservoar

DVGW drinking water reservoir
Förutom källvattentag, brunnar, pumpstationer, vattenrening och distributionssystem påverkar typen av vattenmagasinering avsevärt kvaliteten på dricksvattnet. Till skillnad från de traditionella lagringsplatserna av betong, t.ex. i vattentorn, erbjuder tankar av rostfritt stål nya perspektiv och förbättrade kvalitetsattribut för kommunala dricksvattensystem. Vattentankarna kan förvaras i en byggnad som är både enkel och kostnadseffektiv att uppföra. Byggnaden kan utseendemässigt lätt anpassas till den omgivande miljön.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
195 KB