Kemiteknik

Lösningar för tillverkning, hantering och dosering av kemikalier

Kemiteknik

De mångfasetterade processerna inom den kemiska industrin ställer högsta tänkbara krav. Vid hantering av kritiska förbrukningsmedier och höga temperaturer och tryck behöver man alltså speciella ventil- och komponentlösningar.  GEMÜ kan här erbjuda en mängd olika ventiler samt mät- och reglerkomponenter.

Ett stort antal ventilprinciper och material

Ventiltyper som membran- och sätesventiler, vridspjällsventiler, kulventiler och magnetventiler används redan idag med framgång inom många kemitekniska processer. 

Hos GEMÜ hittar du ett brett sortiment av armaturer av plast och även av högprestandaplaster som till exempel PFA och PVDF. 

Särskilt i processer med slipande medier eller med fasta partiklar används dessutom med framgång plastklädda metallventiler. Denna flexibilitet i valet av material garanterar högsta möjliga process- och anläggningssäkerhet.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Produktion av salpetersyra
 • Framställning av konstgödsel
 • Användning i cyklonavskiljare och destillationskolonner
 • Eller i förestringsanläggningar

Vridspjällsventil med hög motståndskraft GEMÜ 490

Med GEMÜ 490 finns det även en vridspjällsventil för höga kemiska påfrestningar. Den koncentriska, mjuktätande vridspjällsventilen är klädd med TFM™ (PTFE)/PFA och kan levereras i dimensionerna DN 40–1 000 (1½" till 40") och med ventilhus med eller utan gängad flänsanslutning.

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • ATEX-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer
 • Utförande enligt de tyska luftkvalitetsföreskrifterna (TA Luft)

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.