På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Produktionsanläggning för ögonsalva

Production line for eye ointment
Vid framställning av ögonsalva är det viktigt att produkter som består av flera komponenter blir optimalt blandade och framför allt att de förblir sterila. För detta syfte används en vakuumanläggning med två sammankopplade blandningsbehållare vars omrörarverk är varvtalsreglerade. Deras uppgift är att skonsamt blanda automatiskt inkommande komponenter under konstant tryck och att emulgera dem. För att undvika gränsskikt vid omrörningen och för att garantera en konstant och jämn konsistens leds den heterogena blandningen från förblandaren via ett sofistikerat rörsystem till den slutliga blandaren.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

FR
pdf
169 KB
GB
pdf
222 KB
DE
pdf
194 KB