På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Läges- och processregulatorer: Produktlista

GEMÜ 1283
1283
60 ° C
GEMÜ 1434
1434
10 bar
GEMÜ 1435
1435
6 bar
GEMÜ 1436
1436
7 bar
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
7 bar

Flervägsventilblock: Framtagning av ultrarent vatten – jonbytare, omvänd osmos och elektroavjonisering

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
Som ledande tillverkare av komplexa flervägsventilblock av rostfritt stål har GEMÜ fått ett gott rykte inom den biomedicinska branschen. GEMÜ utnyttjar sitt kunnande och sin erfarenhet inom olika industribranscher och konstruerar och tillverkar flervägsventilblock av p
mer