Mikroelektronik och tillverkning av halvledare

Mikroelektronik och tillverkning av halvledare

Sedan 1988 tillverkar GEMÜ produkter för högren ventil-, mät- och reglerteknik. Användningsområdena omfattar optik, medicin, fotovoltaik, elektronik, mikroelektronik, halvledartillverkning, läkemedelsindustri, bioteknik, genteknik samt fin- och mikromekanik.

Renrumsanläggningen i Emmen

Alla komponenter och produkter för högrena applikationer i dessa industrier tillverkas under renrumsförhållanden. I Emmen (Schweiz) sprutas, rengörs, monteras, testas och förpackas ventiler och mät- och reglerteknik under renrumsförhållanden.

Motståndskraftiga husmaterial för ytterligare användningsområden

För Critical Fluid Handling inom andra industrier kan produktsortimentet baseras på material som PTFE, PVDF, PFA eller PP även som HPS-variant (utan renrumsproduktion). GEMÜ erbjuder därmed högsta kemiska motståndskraft till ett konkurrenskraftigt pris.

Kundanpassade systemlösningar för dosering, reglering och fördelning

Våra kundanpassade och multifunktionella flervägsventiler i serien GEMÜ iComLine lämpar sig för reglering av till-/frånlopp. Sätesmembrantekniken möjliggör korta och snabba cykler vid doserings- och regleringsfunktioner även vid aggressiva och partikelförande medier. Dessutom finns tryckmätningssystem liksom monteringsdelar och slangar tillgängliga. Dessa kan beställas separat eller byggas och levereras som så kallade förgreningsrör utefter särskilda specifikationer.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

  • Tillverkning av solceller och plattskärmar
  • Dosering av kemikalier
  • Tillverkning av mönsterkort och mikrochip
  • Produktion av lysdioder
  • Metallavskiljning

Produktspektrum

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fa

Membranventiler CleanStar og PurePlusMembransædeventiler iComLineFlervejsventilblok iComLine
Flowmåler SonicLineTrykmåler HydraLineFittings FlareStar
Slange TubeStarMembranventiler af rustfrit stål