Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Mikroelektronik och tillverkning av halvledare

Sedan 1988 tillverkar GEMÜ produkter för högren ventil-, mät- och reglerteknik. Användningsområdena omfattar optik, medicin, fotovoltaik, elektronik, mikroelektronik, halvledartillverkning, läkemedelsindustri, bioteknik, genteknik samt fin- och mikromekanik.

Renrumsanläggningen i Emmen

Alla komponenter och produkter för högrena applikationer i dessa industrier tillverkas under renrumsförhållanden. I Emmen (Schweiz) sprutas, rengörs, monteras, testas och förpackas ventiler och mät- och reglerteknik under renrumsförhållanden.

Motståndskraftiga husmaterial för ytterligare användningsområden

För Critical Fluid Handling inom andra industrier kan produktsortimentet baseras på material som PTFE, PVDF, PFA eller PP även som HPS-variant (utan renrumsproduktion). GEMÜ erbjuder därmed högsta kemiska motståndskraft till ett konkurrenskraftigt pris.

Kundanpassade systemlösningar för dosering, reglering och fördelning

Våra kundanpassade och multifunktionella flervägsventiler i serien GEMÜ iComLine lämpar sig för reglering av till-/frånlopp. Sätesmembrantekniken möjliggör korta och snabba cykler vid doserings- och regleringsfunktioner även vid aggressiva och partikelförande medier. Dessutom finns tryckmätningssystem liksom monteringsdelar och slangar tillgängliga. Dessa kan beställas separat eller byggas och levereras som så kallade förgreningsrör utefter särskilda specifikationer.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

  • Tillverkning av solceller och plattskärmar
  • Dosering av kemikalier
  • Tillverkning av mönsterkort och mikrochip
  • Produktion av lysdioder
  • Metallavskiljning

Produktspektrum

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fa

Membranventiler CleanStar og PurePlusMembransædeventiler iComLineFlervejsventilblok iComLine
Flowmåler SonicLineTrykmåler HydraLineFittings FlareStar
Slange TubeStarMembranventiler af rustfrit stål