På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Nya tutorials om att byta tvådelade membran

Nya tutorials om att byta tvådelade membran

De senaste åren har GEMÜs utbildningsteam publicerat en rad filmer med tips och information, bland annat om hur man byter olika slitagedelar.

Nu kommer ytterligare två filmer på området. Den här gången ligger fokus på tvådelade PTFE-/EPDM-membran.

I sterila, högrena industriapplikationer byts slitagedelar som membran ut med jämna mellanrum, ofta som förebyggande åtgärd. Framför allt när man arbetar med täta rengöringscykler, ånga eller partikelförande processmedier är det viktigt att reservdelar sätts in i rätt tid, innan funktionen påverkas. Att montera de tvådelade membranen på rätt sätt är dock inte helt enkelt. I de nya videofilmerna förklaras därför de enskilda stegen i detalj, med GEMÜ 650 och GEMÜ 687 som exempel.

Båda handledningarna handlar i första hand om membran med materialkod 5E. De används med stor framgång sedan flera år tillbaka och består av en PTFE-skärm och en baksida av EPDM. På industriområdet används de i första hand när applikationen kräver höga temperaturer eller hög kemisk beständighet. I 3A-utförande lämpar de sig särskilt väl för sterila hygienprocesser. Förutom GEMÜ 650 och 687 kan membranen i 3A-utförande även användas till GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 och 688 enligt standard 54-02.