Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Säkerhet vid syrehantering

Säkerhet vid syrehantering

Tyska ventilspecialisten GEMÜ utökar sitt produktutbud för syrehantering.

GEMÜ utvidgar sitt produktutbud för syrehantering och erbjuder nu utöver ett stort antal membranventiler även sätes- och reglerventiler för applikationer med syre i gasform. GEMÜ lägger stor vikt vid att välja lämpliga material för alla komponenter som kommer i kontakt med mediet, för en säker anläggningsdrift. För syrehantering gäller detta framförallt tillsatsmedel och tätningsmaterial. Därför tillverkas till exempel spjälltätningarna till samtliga GEMÜ-sätesventiler som är lämpliga för hantering av syre i gasform av det svårantändliga materialet polytetrafluoreten. 

Syre klassas som farligt processmedium eftersom många ämnen brinner snabbt och kraftigt i kontakt med rent eller komprimerat syre. Därför krävs stor försiktighet i applikationer där syre i gasform förekommer. I Tyskland kontrollerar och bestämmer BAM (Tysklands federala institut för materialforskning) om ett visst material är lämpligt för hantering av farliga medier. 

GEMÜ erbjuder ett stort utbud av armaturer för applikationer där syre förekommer. Bland annat sätesventilerna GEMÜ 550, i enhetlig design i rostfritt stål, GEMÜ 554, som kännetecknas av ett kompakt utförande och den elmotordrivna typen GEMÜ 549 eSyDrive. För alla dessa ventiler används tillsatsmedel och tätningsmaterial som av BAM har bedömts vara lämpliga för användning vid hantering av syre i gasform. Dessutom har membranventilerna GEMÜ 601 för mindre nominella bredder, GEMÜ 650 BioStar för små till större nominella bredder, samt fyllventil GEMÜ 660 typkontrollerade och certifierade av BAM.

sv
.docx
19,25 K