På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ N086

Tryckhållarventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

Reglerventilerna GEMÜ N086, N186 och N786 säkerställer ett konstant mottryck i metodtekniska anläggningar. Om ingångstrycket stiger så att det överskrider det angivna värdet, lyfts membranet mot fjäderkraften. Ventilen öppnas och det överflödiga trycket kan ledas bort i utgångsledningen. Om trycket sjunker på ingångssidan, stängs ventilen genom att membranets fjäderkraft trycker mot packningens säte. Fjäderkraften kan vid behov ställas in med en ställskruv och säkras med kontramuttern.

 • Arbetstrycket kan enkelt ställas in med en ställskruv och säkras med den integrerade kontramuttern. Vid behov kan den använda inställningen plomberas
 • Ventilhusets flödesoptimerade utformning ger goda genomströmningsvärden
 • Regelavvikelser minimeras genom den stora reglerytan och spiralfjädern
 • Ställdonet är hermetiskt avskilt från mediet
 • Anslutningstyp: Fläns; Stuts; Unionskoppling
 • Ventilhusmaterial: PP-B; PVC; PVDF
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')