På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 417

Manuell vridspjällventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den centrerade vridspjällventilen GEMÜ 417 har en ergonomiskt utformad korrosionsbeständig handspak av plast. Den kan skyddas mot oavsiktlig omställning med hjälp av en inbyggd låsanordning.

 • Låg vikt
 • Korrosionsbeständigt plasthus
 • Inbyggd låsanordning
 • Anslutningstyp: Unionskoppling
 • Manövrering: Manuell
 • Ventilhusmaterial: PVC-U
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 60 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Matchande tillbehör

Video om produkten

How butterfly valves work

00:27 min
3915 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents

Tillämpning av produkten

Vakuumförångare för avloppsvatten och lösningsmedel

Vakuumförångare används för att reducera vätskeandelen i ämnen. Denna metod används ofta vid separation av avloppsvatten eller förorenade lösningar. Avfallsandelen reduceras till ett minimum och kondensatet kan vanligtvis ledas tillbaka till processen. Metoden förekommer inom textil- och grafikbranschen. Tvättvatten som innehåller bläck, färgpigment och/eller fotopolymerer bearbetas. Inom kemiindustrin reduceras vätskehalten i förbrukade och uppgraderade kemikalier.