Single-Use-Ventiler

Single-Use-Ventiler

Når det er absolut nødvendigt at undgå krydskontaminering, eller der kræves et forenklet anlægsdesign, anvendes der Single-Use-ventiler. GEMÜ-porteføljen omfatter Single-Use-membranventiler med manuel eller pneumatisk aktuator smat Single-Use-slangeventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator.

Ved Single-Use-membranventiler adskilles ventilhuset fra aktuatoren og bortskaffes, når det har været brugt én gang. Ventilaktuatoren kan derimod anvendes flere gange og forbliver i anlægget.

Single-Use-slangeventiler er udstyret med en sikkerhedsholder, som slangen lægges ind i.  For at styre og regulere det første medie presses slangen sammen oppefra ved hjælp af et trykstykke. Takket være trykstykkets specialudviklede kontur minimeres belastningen af slangen, så levetiden forøges.

 

GEMÜ SUMONDO
Single-Use-membranventil i plast med pneumatisk aktuator i rustfrit stål eller plastaktuator med manuel aktivering


Eksempler på anvendelse

 • Medieblanding
 • Fermentering
 • Cellehøst
 • Rensning
 • Filtrering
 • Aftapning

GEMÜ SUHK GEMÜ SU40 GEMÜ SU60

GEMÜ slangeventil
Pneumatisk eller elektromotorisk ventil til OPEN / LUKKE og kontrolapplikationer i plast eller rustfrit stål / plast design


Eksempler på anvendelse

 • Kromatografi
 • Medieblanding
 • Fermentering
 • Cellehøst
 • Rensning
 • Filtrering

GEMÜ Q30

      GEMÜ Q40
 
       GEMÜ Q50
  eSyStep