Ventiler för engångsbruk

Ventiler för engångsbruk

När korskontaminering absolut måste undvikas eller en enklare anläggningsdesign krävs, används ventiler för engångsbruk. GEMÜs sortiment omfattar membranventiler för engångsbruk med manuellt eller pneumatiskt ställdon samt slangklämventiler för engångsbruk med pneumatiskt eller elektromotoriskt ställdon.

Ventilhuset på membranventiler för engångsbruk tas bort från ställdonet och kasseras efter en användning. Ventilställdonet kan däremot sitta kvar i anläggningen och användas flera gånger.

Slangklämventilerna för engångsbruk har ett säkert hölje där slangen förs in.  För att styra och reglera mediet komprimeras slangen uppifrån av en tryckplatta. Tack vare tryckplattans specialutvecklade kontur minimeras påfrestningen på slangen och dess livslängd ökar.


GEMÜ SUMONDO

Membranventil för engångsbruk av plast, med pneumatiskt ställdon av rostfritt stål eller manuellt ställdon av plast

Exempel på applikationer

 • Medieblandning
 • Fermentering
 • Cellskörd
 • Rening
 • Filtrering
 • Tappning

GEMÜ SUHK SUMONDO

Det manuella manöverdonet GEMÜ SUHK till ventilen för engångsbruk GEMÜ SUMONDO ansluts till ventilhuset GEMÜ SUB med en klämma. Ventilhuset har ett fastsvetsat membran. Ventilhuset och manöverdonet förreglas genom ett definierat stängnings- och öppningsförfarande. Ventilhuset tas bort från manöverdonet tillsammans med membranet och kasseras efter en användning. Manöverdonet kan användas flera gånger och sitter kvar i anläggningen

GEMÜ SU40

Det pneumatiska manöverdonet GEMÜ SUPM till ventilen för engångsbruk GEMÜ SUMONDO ansluts till ventilhuset GEMÜ SUB med en klämma. Ventilhuset har ett fastsvetsat membran. Ventilhuset och manöverdonet förreglas genom ett definierat stängnings- och öppningsförfarande. Ventilhuset tas bort från manöverdonet tillsammans med membranet och kasseras efter en användning. Manöverdonet kan användas flera gånger och sitter kvar i anläggningen

GEMÜ SU60

GEMÜ SU60, det elektromotoriska ställdonet med ihålig axel, är baserat på borstlös och sensorlös teknik och garanterar därför hög prestanda och lång livslängd. Den integrerade positionern och processkontrollen gör den särskilt lämplig för variabla och komplexa reglertillämpningar utöver OPEN/CLOSED-tillämpningar.

Ställdonet är anslutet till GEMÜ SUB:s våtmonterade enhet, som består av ventilhus och svetsat tätningsmembran, via en klämförbindelse.


GEMÜ Slangklämventil

Pneumatisk eller elektromotorisk ventil för ÖPPNA / STÄNG och styrapplikationer i plast eller rostfritt stål / plast

Exempel på applikationer

 • Kromatografi
 • Medieblandning
 • Fermentering
 • Cellskörd
 • Rening
 • Filtrering

GEMÜ Q30

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q30 har ett kolvmanöverdon av plast. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.


Läs mer

 

GEMÜ Q40

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q40 har ett kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos insatserna är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

 


Läs mer

 

GEMÜ Q50 eSyStep

GEMÜ Q50 eSyStep är en elstyrd 2/2-vägs-slangklämventil. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard.


Läs mer

 

Prata med oss!

Har du några frågor om våra produkter?

Vi hjälper dig gärna.