Ventiler för engångsbruk

Ventiler för engångsbruk

När korskontaminering absolut måste undvikas eller en enklare anläggningsdesign krävs, används ventiler för engångsbruk. GEMÜs sortiment omfattar membranventiler för engångsbruk med manuellt eller pneumatiskt ställdon samt slangklämventiler för engångsbruk med pneumatiskt eller elektromotoriskt ställdon.

Ventilhuset på membranventiler för engångsbruk tas bort från ställdonet och kasseras efter en användning. Ventilställdonet kan däremot sitta kvar i anläggningen och användas flera gånger.

Slangklämventilerna för engångsbruk har ett säkert hölje där slangen förs in.  För att styra och reglera mediet komprimeras slangen uppifrån av en tryckplatta. Tack vare tryckplattans specialutvecklade kontur minimeras påfrestningen på slangen och dess livslängd ökar.

 

GEMÜ SUMONDO
Membranventil för engångsbruk av plast, med pneumatiskt ställdon av rostfritt stål eller manuellt ställdon av plast


Exempel på applikationer

 • Medieblandning
 • Fermentering
 • Cellskörd
 • Rening
 • Filtrering
 • Tappning

GEMÜ SUHK GEMÜ SU40 GEMÜ SU60

GEMÜ Slangklämventil
Pneumatisk eller elektromotorisk ventil för ÖPPNA / STÄNG och styrapplikationer i plast eller rostfritt stål / plast


Exempel på applikationer

 • Kromatografi
 • Medieblandning
 • Fermentering
 • Cellskörd
 • Rening
 • Filtrering

GEMÜ Q30

      GEMÜ Q40
 
       GEMÜ Q50
  eSyStep