PD-teknologi

til doserings- og reguleringsopgaver

PD-teknologi

Planlæggere og driftsansvarlige for anlæg er ofte nødt til at indgå kompromiser i forbindelse med doserings- og reguleringsopgaver i sterile eller hygiejniske processer. Almindelige membranventiler er ganske vist velegnede til rengøring, men kravene til regulerbarhed kan ikke opfyldes med tilstrækkelig præcision. På den anden side udmærker sædeventiler sig ved at have en høj reguleringspræcision, men de er vanskeligere at rengøre.

Materiale med høj kemisk bestandighed, der opfylder kravene fra FDA

Den såkaldte PD-teknologi (plug diaphragm technology) kombinerer nu fordelene fra begge ventiltyper. Adskillelsen af det medieberørende område fra aktuatoren sker her ved hjælp af en konusformet membran af modificeret PTFE. Materialet PTFE består af lineære, ekstremt lange kulstofkæder, der udelukkende er omgivet af fluoratomer. Disse fluoratomer afskærmer kulstofatomerne og beskytter på denne måde molekylet mod kemiske angreb – også ved højere temperaturer. Endnu bedre egnet er modificeret PTFE (TFM™). TFM™ har de samme fordele som PTFE, men har derudover en endnu tættere polymerstruktur med meget få porer, hvilket giver en mindre permeabilitet samt en glattere overflade. Derfor er GEMÜ-membranen velegnet til CIP-/SIP-applikationer og er desuden godkendt af U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Membraner med parabolkonus-udførelse

I normal udførelse kan membranventiler for det meste kun anvendes til applikationer, der kræver grov regulering, fordi der her ikke er mulighed for at frigive et defineret tværsnitsareal. Den unikke membran af PTFE kan dog også udføres som parabolkonus. Her er der mulighed for at tilpasse geometrien, således at der kan implementeres reguleringskarakteristikker. Dermed opnår armaturet en reguleringspræcision på linje med standard-reguleringsventiler med reguleringskonus uden at have deres ulemper, når det gælder muligheder for rengøring. For med den såkaldte optrækseffekt på spindlen transporteres mediet i disse armaturer ind i tætningspakningen og fjernes ikke ved rengøring af anlægget, hvilket gør, at bakterierne kan formere sig i dette område. Mediet kan også sætte sig i folderne på de bælge, der kan anvendes som aktuatortætning. På grund af at der findes områder, som kun omstrømmes med lille turbulens, er det ikke eller kun med en øget indsats muligt at foretage tilstrækkelig rengøring.

Udførlige tests og simulationer

PD-teknologien tætner derimod ventilhuset hermetisk i forhold til aktuatoren og tåler de normale driftsforhold. Mange tests i indbygget tilstand viser, at ventilhuset er tæt i permanent drift i overensstemmelse med DIN EN 12266. Også simulation af en dampsterilisering med rendamp på 135 °C viste, at der ikke var ulemper i forhold til almindelige membraner. I virksomhedens egen steril-teststand blev kravene sågar mere end opfyldt. Derudover opnåede ventilerne med PD-teknologi dobbelt så mange omskiftninger som lignende membranventiler (taktcyklus 5 sek. åben og 5 sek. lukket). Den pneumatiske reguleringsventil 567 BioStar control er med succes blevet testet med mere end 7 mio. omskiftninger og den nye fyldeventil F40 sågar med mere end 10 mio. omskiftninger.

Følgende produkter er baseret på PD-teknologien eller er modificerede udførelser:

  • Påfyldningsventil-platform GEMÜ F40, F60
  • Den aseptiske reguleringsventil GEMÜ 567 BioStar control
  • Produktserien GEMÜ iComLine