PD-tekniikka

annostelu- ja säätötehtäviin

PD-tekniikka

Laitteistojen suunnittelijoiden ja käyttäjien on usein tehtävä kompromisseja, kun kyse on steriilien tai hygieenisten prosessien annostelu- ja säätötehtävistä. Perinteiset kalvoventtiilit soveltuvat kyllä hyvin puhdistukseen, mutta säädettävyyttä koskevien vaatimusten täyttyminen on niiden kohdalla riittämätöntä. Istukkaventtiilien etuna on puolestaan säädön korkea laatu, mutta niitä on vaikeampi puhdistaa.

FDA-hyväksytty materiaali ja erinomainen kemiallinen kestävyys

Kyseisessä tekniikassa väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien toimilaitteen osien erottaminen on toteutettu kartiomallisella kalvolla, joka on valmistettu modifioidusta PTFE:stä. PTFE-materiaali koostuu erittäin pitkistä lineaarisista hiiliatomiketjuista, joihin on liittynyt ainoastaan fluoriatomeja. Ne muodostavat hiiliatomien ympärille suojan ja suojaavat siten molekyyliä kemiallisilta haittavaikutuksilta myös korkeissa lämpötiloissa. Modifioitu PTFE (TFM™) on käyttösoveltuvuudeltaan sitäkin parempi. TFM:n™ edut ovat samat kuin PTFE:llä, mutta lisäksi sen polymeerirakenne on tiheämpi ja vähähuokoisempi. Tämä tarkoittaa pienempää läpäisevyyttä ja sileämpää pintaa. Sen vuoksi GEMÜ-kalvo soveltuu CIP-/SIP-sovelluksiin, ja sillä on lisäksi FDA:n (U.S. Food and Drug Administration) hyväksyntä.

Kalvo ja parabolinen kartiomalli

Perinteisen rakenteen yhteydessä kalvoventtiileitä voidaan käyttää pääasiassa vain karkeasäätösovelluksissa, sillä tällöin ei voida käyttää määritettyä poikkipinta-alaa. Ainutlaatuisesta PTFE-kalvosta voidaan kuitenkin valmistaa myös parabolinen kartio. Tällöin geometria voidaan sovittaa säätökäyrästöjen avulla. Näin venttiilin säätötarkkuudesta saadaan samanlainen kuin vakiomallisissa säätökartiollisissa säätöventtiileissä ilman kyseisten säätöventtiilien puhdistettavuuteen liittyviä haittoja. Näissä toimilaitteissa karan niin sanottu nostovaikutus kuljettaa tiivistepakettiin väliainetta, joka ei poistu laitteistoa puhdistettaessa, minkä seurauksena bakteerit voivat lisääntyä kyseisellä alueella. Väliainetta voi kerääntyä myös toimilaitteen tiivisteinä mahdollisesti käytettävien poimupalkeiden poimuihin. Alueiden vähäisen virtauspyörteilyn vuoksi riittävä puhdistus ei onnistu tai se olisi vain vaikeasti toteutettavissa.

Tarkat testit ja simulaatiot

PD-tekniikka sitä vastoin tiivistää venttiilinrungon hermeettisesti toimilaitteesta ja kestää tavanomaiset käyttöolosuhteet. Asennuskäytössä tehdyt lukuisat testit todistavat standardin DIN EN 12266 mukaisen tiiviyden jatkuvassa käytössä. Höyrysteriloinnin simulointi 135 °C:n puhdashöyryllä ei myöskään osoittanut minkäänlaisia haittoja perinteisiin kalvoihin verrattuna. GEMÜn omassa sterilointitarkastuksessa vaatimukset jopa ylittyivät. Lisäksi PD-tekniikkaa hyödyntävien venttiilien kytkentävaihdosmäärä oli kaksinkertainen vertailukalvoventtiileihin verrattuna (jakso 5 sekuntia auki ja 5 sekuntia kiinni). Näin pneumaattinen säätöventtiili 567 BioStar control testattiin onnistuneesti yli 7 miljoonalla kytkennän vaihdoksella ja uusi täyttöventtiili F40 jopa yli 10 miljoonalla kytkennän vaihdoksella.

Seuraavat tuotteet perustuvat PD-tekniikkaan tai ovat modifioituja malleja:

  • Täyttöventtiilirakenne GEMÜ F40, F60
  • Aseptinen säätöventtiili GEMÜ 567 BioStar control
  • Tuotesarja GEMÜ iComLine