Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

PD-teknik

för doserings- och regleruppgifter

För doserings- och regleruppgifter i sterila eller hygieniska processer måste anläggningens planerare och driftansvariga ofta kompromissa. Vanliga membranventiler är visserligen väl lämpade för rengöring, men krav på reglerbarhet uppfyller de endast med otillräcklig noggrannhet. Å andra sidan utmärker sig kägelventiler med sin höga kvalitet, men de är svårare att rengöra.

FDA-konforma material med hög kemisk beständighet

Den så kallade PD-tekniken (plug diaphragm technology) förenar fördelarna från båda dessa ventiltyper och belönades därför med ACHEMA Innovation Award 2018. Separationen av det medieledande området från manöverdonet sker med hjälp av ett konformat membran av modifierad PTFE. Materialet PTFE består av linjära och extremt långa kolkedjor som omges endast av fluoratomer. De skärmar av kolatomerna spatialt och skyddar på så sätt molekylen mot kemiska angrepp – även vid höga temperaturer. Modifierat PTFE (TFM™) är ännu bättre anpassat. TFM™ har samma fördelar som PTFE men uppvisar därutöver en tätare polymerstruktur med glesare porer, vilket medför lägre permeabilitet och en glattare yta. Därför är GEMÜ-membran lämpliga för CIP-/SIP-tillämpningar och är dessutom godkända av U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Membran med parabolisk kon

I vanliga konstruktioner kan membranventiler i huvudsak sättas in i grovreglertillämpningar eftersom det där inte finns någon möjlighet att frisläppa en definierad tvärsnittsyta. Men det unika membranet av PTFE kan däremot också utformas som en parabolisk kon. Det är då möjligt att anpassa geometrin så att styrkurvor kan implementeras. Därmed uppnår ventilen en reglernoggrannhet liknande den hos standardreglerventiler med reglerkägla, utan att ha deras nackdelar med avseende på rengörbarhet. I sådana ventiler gör nämligen den så kallade hisseffekten i spindeln att medium transporteras in i tätningspackningen och inte avlägsnas vid rengöring, vilket gör att bakterier kan frodas i dessa områden. Medium kan även fastna i vecken i de bälgar som används för att täta manöverdonet. Adekvat rengöring är på grund av områdena med svag genomströmning inte möjlig, eller endast möjlig till ökade kostnader.

Utförliga tester och simuleringar

PD-tekniken tätar däremot ventilhuset hermetiskt från manöverdonet och upprätthåller normala driftförhållanden. Ett flertal tester i monterat tillstånd visar att tätheten under kontinuerlig drift överensstämmer med DIN EN 12266. Även simuleringen av ångsterilisering med ren ånga i 135 °C uppvisade inga nackdelar jämfört med vanliga membran. I vår egen testanläggning överträffades rent av kraven. Dessutom uppnådde ventilen med PD-teknik dubbelt så många omkopplingar som jämförbara membranventiler (taktcykel 5 s öppen och 5 s stängd). På det sättet testades med framgång den pneumatiska reglerventilen 567 BioStar Control med mer än 7 miljoner växlingar och den nya påfyllningsventilen F40 med mer än 10 miljoner växlingar.

Följande produkter bygger på PD-tekniken eller på modifierade utföranden av den:

  • Påfyllningsventilsplattform GEMÜ F40, F60, F62
  • Aseptisk reglerventil GEMÜ 567
  • Produktserien GEMÜ iComLine