Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

GEMÜ designs products that control and regulate their respective applications safely, precisely and reliably. In order to ensure proper control and regulation, quality assurance measures are defined and implemented with the entire manufacturing process in mind. Part of this strategy includes the test rigs which are used at the GEMÜ manufacturing sites and the tests which are performed there in accordance with a variety of standards and for various other quality features. One of the in-house rigs is known as the "butterfly valve test rig". The individual steps for testing in accordance with ISO 9001 / DIN EN12266-1:2012-06 are shown using the example of the GEMÜ 480 Victoria in the nominal size DN600. A torque test is also carried out. The GEMÜ 48X Victoria® soft seated butterfly valve can be supplied with a bare shaft (480), pneumatic (481) or motorized (487 or 488) actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25-600 and in various body versions (wafer, lug and U section). GEMÜ also offers the GEMÜ C48X and D48X butterfly valve series. These are also soft seated valves, some of which are also available in other nominal sizes and designs (valve body material, liner, etc.).