På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Omvänd osmos/membranventiler av rostfritt stål

Reverse Osmosis / Stainless Steel Diaphragm Valves
När två olika, eller olika koncentrerade, vätskor skiljs åt av ett genomsläppligt membran försöker naturen att uppnå jämvikt mellan vätskorna eller koncentrationerna. Detta är beroende av membranets permeabilitet, ”maskvidd”, vätskornas slag och trycket som vätskorna utsätts för. Om man utgår från att samma tryck råder på båda sidor om membranet, så skulle t.ex. vatten med högre mineralhalt, via membranet, tendera att förtunnas i det mindre koncentrerade vattnet. Detta kallas för osmos. Om trycket på sidan med det mer koncentrerade vattnet är högre än på sidan med mindre koncentrerat vatten så flödar vattnet i motsatt riktning. Detta kallas för omvänd osmos.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

FR
pdf
98 KB
GB
pdf
103 KB
DE
pdf
104 KB