På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Rening för ultrarent vatten

Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution
Kvaliteten på ultrarent vatten måste optimeras för produktionsfaciliteter på forskningslaboratorier. Special- och försöks-wafers tillverkas på anläggningen. Vattnet används vid olika steg av wafer-tillverkningen. I detta speciella användningsområde räcker inte kvaliteten hos vanligt ultrarent vatten, när det gäller partikelfrihet och skadliga joner. Eftersom antalet skadliga restmolekyler kan vara för stort i mediet så måste en efterrening av det redan renade vattnet göras.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
148 KB
DE
pdf
147 KB