På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Vakuumförångare för avloppsvatten och lösningsmedel

Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents
Vakuumförångare används för att reducera vätskeandelen i ämnen. Denna metod används ofta vid separation av avloppsvatten eller förorenade lösningar. Avfallsandelen reduceras till ett minimum och kondensatet kan vanligtvis ledas tillbaka till processen. Metoden förekommer inom textil- och grafikbranschen. Tvättvatten som innehåller bläck, färgpigment och/eller fotopolymerer bearbetas. Inom kemiindustrin reduceras vätskehalten i förbrukade och uppgraderade kemikalier.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
118 KB
DE
pdf
122 KB