GEMÜ flervägsventilblock

GEMÜ flervägsventilblock

Att samla funktionerna på minsta möjliga utrymme i ett gemensamt block ger flera fördelar: Residualvolymen av medier i systemet minskar mätbart, flödet optimeras och systemets storlek minimeras. Det ökar hela systemets produktivitet och minskar förbrukningen av medium. Ventilblock har dessutom den fördelen, att de utgör knutpunkter i systemet. Det underlättar rengöring och underhåll. GEMÜs flervägsventilblocksystem är multifunktionella enheter. Därmed minimeras antalet monteringsdelar och det krävs färre svets- och limställen, vilket också innebär färre potentiella läckageställen.

 

Rostfritt stål

Blocken av rostfritt stål består av ett eller flera membranventilsäten. Du kan välja mellan manuella, pneumatiska och elmotordrivna manöverdonsversioner. Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran.

Fördelar för kunden:

 • Enklare dokumentation och validering (t.ex. färre röntgenundersökningar)
 • Utrymmessnål tack vare kompakt utförande
 • Optimerade produktions- och driftsprocesser
 • Kopieringsskydd och skydd av know-how
 • Kortare monteringstid, förenklat idrifttagande och underhåll
 • Minskad eller förenklad lagerhållning (t.ex. av kopplingar)
 • Ökad flexibilitet och minskade kostnader om hela systemet byggs modulärt
 • Ökad produktsäkerhet

Allmänna produktfördelar:

 • Tillverkat av ett solitt materialblock → inga invändiga svetsfogar, färre kopplingar och färre svetsfogar tack vare flera ventilsäten i en enhet
 • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
 • Ventil-, mät- och reglerteknik integrerade i en enhet; lämpar sig för modulbyggda system
 • Intyg om överensstämmelse, kontrollintyg, provningsintyg 3.1 och provningsintyg 3.2 lämnas på begäran
 • Konstruktionen optimerad med avseende på tömning och dödvolym (små restvolymer, små fuktade ytor, minimala dödvolymer)
 • Hög ytjämnhet ner till Ra 0,25 μm och EHEDG-certifierat membrantätningssystem

GEMÜ P600M

M-Block-membranventilen GEMÜ P600M i rostfritt stål består av en eller flera membranventilsäten. Du kan välja mellan manuella, pneumatiska och elmotordrivna manöverdonsversioner. Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran.

Mer om modellserien

GEMÜ P500M

Ventilblocket GEMÜ P500M i rostfritt stål består av en eller flera sätesventiler. Dessa kan förses med manuella, pneumatiska och elektriska manöverdon. Avstängningen vid ventilsätet sker med en ventiltallrik.

Mer om modellserien

Utbyggbart i rostfritt stål

Med flervägsventilblocken av rostfritt stål erbjuds en multifunktionell lösning för blandning, delning, tömning och tillförsel av känsliga medier inom läkemedelstillverknings-, bioteknik och livsmedelsindustrin. Den modulära M-Block-membranventilen finns i olika material av rostfritt stål, samt med nominella diametrar mellan DN 20 och DN 25. Ytterligare varianter finns på begäran. Med det flexibla anslutningssystemet kan stutsar, flänsar och klämmor enkelt anslutas till basventilhuset utifrån individuella behov. Gränssnitten på de enskilda komponenterna har konstruerats utifrån en standardiserad aseptisk anslutning.

 

Fördelar för kunden:

 • Kräver obetydligt underhåll
 • Flexibel design
 • Snabb och flexibel montering
 • Utbyggbar i efterhand

 

Allmänna produktfördelar:

 • Sammanföring av flera ventiler och rörsegment till en kompakt enhet
 • Flera funktioner samlade i ett block: reglering, dosering, fördelning osv.
 • Färre svetsarbeten
 • Säkerställer individuella kopplings- och flödesvägar

GEMÜ P600S

Ventilblocket GEMÜ P600S av rostfritt stål består av ett eller flera membranventilsäten. De enskilda modulerna kan kombineras i valfri ordningsföljd. De är utrustade med det pneumatiskt manövrerade manöverdonet GEMÜ 9650.

Mer om modellserien

Plast

Den nya metoden för mångsidiga, utrymmessnåla och modulbyggda anläggningar. Kompakta flervägsventilblock av plast blir här idealiska komponenter. De spar plats och kan utföra olika funktioner. Erfarenheterna från att ha byggt tusentals flervägsventilblock till läkemedelsindustrin utnyttjar nu GEMÜs ingenjörer och applikationstekniker till plastventilblock för klassiska industribranscher.

 

Fördelar för kunden:

 • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
 • Billigare montering och installation

 

Allmänna produktfördelar:

 • Mycket kompakt konstruktion/tillverkad med flera ventilsäten i ett enda materialblock
 • Färre monteringsdelar, svetsfogar eller limställen ➜ färre potentiella läckor
 • Låg död volym, liten yta i kontakt med medium
 • Standardkopplingar som gängmuffar, limstutsar, svetsmuffar, unionkopplingar, klämmor och flänsar kan användas

➥ Produkt GEMÜ P600M

M-Block-membranventilen GEMÜ P600M i plast består av en eller flera membranventilsäten. Dessa kan förses med manuella, pneumatiska och elektriska manöverdon. Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran.

Egenskaper:

 • Sammanföring av flera ventiler och rörsegment till en kompakt enhet
 • Minskat monteringsutrymme
 • Flera funktioner samlade i ett block: reglering, dosering, fördelning, spolning osv.
 • Minskade svets- och limställen i anläggningen
 • Kundspecifik blockkonstruktion

 

Drifttryck0 till 10 bar
Mediets temperatur-10 till 80 °C
Omgivningstemperatur-10 till 50 °C
Nominella diametrarDN 6 till 50
Ventilhusformerflervägsventilhus
AnslutningsstandarderASME | DIN | ISO
VentilhusmaterialPVC-U, grå | PP-H, grå | PP-H, natur | PVDF | Peek
Anslutningstyperunionkoppling/clamp/stuts/gänga
MembranmaterialEPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
Utbyggbart i plast

Endast ventilblock av plast kan byggas ut med de mest skilda funktioner såsom blandning, delning, ledning, tömning eller tillförsel, även av kemiska vätskor. Vi har skapat våra ”utbyggbara flervägsventilblock” i samarbete med våra kunder inom kemi- och miljöteknik.

Det nya konceptet kan med några få grundutföranden täcka större delen av funktionerna. På några sekunder kan man sätta ihop dessa grundblock till ett utökat flervägsventilblock utan något ytterligare arbete med rörkoppling, limning eller svetsning. Framtida ändringar på processanläggningen kan snabbt och enkelt utföras på plats

 

Fördelar för kunden:

 • Kundanpassad utformning av anläggningen
 • Ytterst kompakt ventillösning
 • Förkortad monteringstid
 • Tilläggsfunktioner som t.ex. givarteknik kan integreras i systemet
 • Ökad tillförlitlighet tack vare ett minimum av kopplingar
 • Finns även med T-manöverdon


Allmänna produktfördelar:

 • Framställda av ett homogent materialblock; standardmaterial PVC-U, PP, PP-natur och PVDF, ytterligare material på begäran
 • Standardkopplingar som gängmuffar, limstutsar, svetsmuffar och unionkopplingar kan användas
 • Möjliggör olika funktioner och matning av de mest skilda vätskor

➥ Produkt GEMÜ P600S

M-Block-membranventilen GEMÜ P600S består av ett eller flera membranventilsäten. Dessa kan förses med manuella, pneumatiska och eldrivna manöverdon. 

Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran. Genom olika insatser kan anslutningarna väljas och bytas ut individuellt. Flervägsventilblocket GEMÜ P600S av plast finns med nominella diametrar DN 8 till 25. Det finns i materialen PP-H och PVC-U. Genom ett modulärt anslutningsställe kan det alltid byggas ut.

 

Kemiteknik

 • Industriell vattenrening
 • Ytbehandlingsteknik
 • Energi- och miljöteknik
 • Maskinteknik och processindustri
 • Livsmedel och drycker

 

Egenskaper

 • Individuell utformning genom utbytbara anslutningar 
 • Finns med ventilhus och membran i olika material
 • Sammanföring av flera ventiler och rörsegment till en kompakt enhet
 • Minskat platsbehov
 • Flera funktioner samlade i ett block
 • Minskade svets- och limställen i anläggningen
 • Kräver obetydligt underhåll

 

Max. drifttryck0 till 10 bar
Mediets temperatur5 till  80 °C
Omgivningstemperatur5 till 80 °C
Nominella diametrarDN 8 till 25
MembranstorlekarMG10 och MG25
VentilhusmaterialPP-H / PVC-U
Manöverdonsutförandenmanuell, pneumatisk, elmotordriven
Anslutningstyperunionkoppling/stuts/muff
Högren plast

Renheten hos processmedierna spelar en allt mer avgörande roll på många högteknologiska marknader när det gäller produkternas kvalitet och kvantitet. För att ge tillverkarna på de här marknaderna en utrymmessnål, flexibel och kostnadseffektiv lösning används flervägsventilblock av högren plast och rostfritt stål. Med utgång från beprövad PD-teknik kan kundanpassade konstruktioner realiseras i de minsta utrymmen. Dessa flervägsblock har manöverdon som är baserade på ventiltyperna GEMÜ C50, C51, C53 och C57 iComLine. Genom valet av lämpliga material lämpar de sig för många olika användningsområden. Ventilhusens mekaniska utformning möjliggör ventilblockslösningar med en mängd olika anslutningstyper beroende på respektive krav.
'

Fördelar för kunden:

 • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
 • Kräver mindre utrymme
 • Billigare montering och installation

Allmänna produktfördelar:

 • Färre kopplingsställen
 • Möjliggör systemintegration (t.ex.: sensorsystem)
 • Lång livslängd
 • Renrumsproduktion enligt SEMI F57

➥ GEMÜ PC50 iComLine

Renheten hos processmedierna spelar en allt mer avgörande roll på många högteknologiska marknader när det gäller produkternas kvalitet och kvantitet. För att ge tillverkarna på de här marknaderna en utrymmessnål, flexibel och kostnadseffektiv lösning används ventilblocken GEMÜ PC50 iComLine i plast och rostfritt stål. Tack vare beprövad PD-teknik och en kundanpassad design kan många olika funktioner samlas på ett mycket litet utrymme. Dessa flervägsblock har manöverdon som är baserade på ventiltyperna GEMÜ C50, C51, C53 och C57. Genom valet av lämpliga material lämpar de sig för många olika användningsområden. Ventilhusens mekaniska utformning möjliggör ventilblockslösningar med en mängd olika anslutningstyper och kombinationer, beroende på vad som behövs.

 

Egenskaper:

 • Helintegrerade systemlösningar (ventilfunktioner, monteringsdelar, sensorsystem, backventiler, behållar-/husväggar osv.)
 • Möjligt med kundanpassade ventilhus i alla vanliga plastmaterial och rostfria stål
 • Mediespecifika, behovsanpassade, kostnadseffektiva material
 • Kompakt utförande, litet utrymmesbehov, logistisk fördel, minskad monteringstid, få anslutningspunkter, litet underhållsbehov, kostnadseffektiv
 • Kan användas inom många olika tillämpningar (tillverkning av halvledare, läkemedelsindustri, kemi, miljöteknik, maskinteknik, batteritillverkning osv.)
 • Renrumsproduktion (HP-version), uppfyller SEMI F 57

 

Drifttryck0 till 6 bar
Mediets temperatur-10 till 200 °C
Omgivningstemperatur0 till 602 °C
Anslutningsdimensioner1/8" till 1 1/2"
Ventilhusformerflervägsventilhus
Ventilhusmaterialrostfritt stål | PTFE TFM™ | PTFE, ledande | PP | PVC | PVDF
Anslutningstyperunionkoppling | clamp | flare | gänga | gängmuff | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
TätningsmaterialPTFE TFM™

Kontakta oss!

Har du frågor om våra produkter?

Vi hjälper dig gärna.