Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika

Sterila processer

Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika

GEMÜs produkter används med framgång sedan länge inom läkemedelsindustrin, bioteknik och kosmetik.

I biprocesser används främst sätesventiler, i huvudprocesser används främst aseptiska membranventiler och flervägsventilblock, produkter där GEMÜ är globalt marknadsledande.

Originaltätningssystem från GEMÜ

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler med tätningströskel kan beställas individuellt förpackade med leveransprovsintyg så att de är spårbara.

Realisering av reglerkretsar

Förutom styrning av processmedier erbjuder vi även lösningar för reglering av fluider. Pneumatiskt styrda ventiler kombineras på ett idealiskt sätt med läges-/processregulatorna GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 eller GEMÜ 1436. De motorstyrda reglerventilerna finns med inbyggd regulator.

Stort antal material

För vattenrening, matning av rengöringsmedel eller andra applikationer finns membranventilhus av plast som alternativ till ventilhus av metall.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Tillverkning och fyllning av ögonsalva, tandkräm, medicinska substanser och infusionslösningar, enzymer för olika industribranscher
 • Rengörings- och CIP-anläggningar, vattenförsörjning, kylkretsar

Fördelar med membranventilhus av metall

 • Utformat efter GMP-bestämmelser
 • Membranventilens tätningselement som är kontakt med mediet har testats enligt USP Class 6 i överensstämmelse med FDA-kraven och BSE/TSE-överensstämmelsen.
 • EHEDG-certifierat tätningssystem
 • Kan steriliseras och autoklaveras

Fördelar med flervägsventilblock av metall

 • Ökad produktsäkerhet (färre monteringsdetaljer och svetsfogar; lägre restvolymer, mindre våt yta)
 • Mindre platsbehov tack vare kompakt utförande
 • Optimerad tömning och med minimala ”deadlegs”
 • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
 • Förkortad och enkel validering
 • Ventilhus framställt av ett materialblock, manöverdon och membran ur GEMÜs beprövade modulsystem

Fördelar med sätes- och reglerventiler

 • Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
 • Högt genomflöde
 • Plasthus av korrosionsbeständiga material
 • Metallhus av olika material
 • Finns i sterila och hygieniska utföranden
 • Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.