Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetika

Sterila processer

GEMÜs produkter används med framgång sedan länge inom läkemedelsindustrin, bioteknik och kosmetik.

I biprocesser används främst sätesventiler, i huvudprocesser används främst aseptiska membranventiler och flervägsventilblock, produkter där GEMÜ är globalt marknadsledande.

Originaltätningssystem från GEMÜ

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler med tätningströskel kan beställas individuellt förpackade med leveransprovsintyg så att de är spårbara.

Realisering av reglerkretsar

Förutom styrning av processmedier erbjuder vi även lösningar för reglering av fluider. Pneumatiskt styrda ventiler kombineras på ett idealiskt sätt med läges-/processregulatorna GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 eller GEMÜ 1436. De motorstyrda reglerventilerna finns med inbyggd regulator.

Stort antal material

För vattenrening, matning av rengöringsmedel eller andra applikationer finns membranventilhus av plast som alternativ till ventilhus av metall.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Tillverkning och fyllning av ögonsalva, tandkräm, medicinska substanser och infusionslösningar, enzymer för olika industribranscher
 • Rengörings- och CIP-anläggningar, vattenförsörjning, kylkretsar

Fördelar med membranventilhus av metall

 • Utformat efter GMP-bestämmelser
 • Membranventilens tätningselement som är kontakt med mediet har testats enligt USP Class 6 i överensstämmelse med FDA-kraven och BSE/TSE-överensstämmelsen.
 • EHEDG-certifierat tätningssystem
 • Kan steriliseras och autoklaveras

Fördelar med flervägsventilblock av metall

 • Ökad produktsäkerhet (färre monteringsdetaljer och svetsfogar; lägre restvolymer, mindre våt yta)
 • Mindre platsbehov tack vare kompakt utförande
 • Optimerad tömning och med minimala ”deadlegs”
 • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
 • Förkortad och enkel validering
 • Ventilhus framställt av ett materialblock, manöverdon och membran ur GEMÜs beprövade modulsystem

Fördelar med sätes- och reglerventiler

 • Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
 • Högt genomflöde
 • Plasthus av korrosionsbeständiga material
 • Metallhus av olika material
 • Finns i sterila och hygieniska utföranden
 • Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.