GEMÜ kulventiler

Kulventiler av metall och plast

GEMÜ kulventiler

Kulventiler är mångsidiga och kan användas till mycket, även under tuffa förhållanden. Den här ventiltypen med en perforerad kula som spärrarmatur passar särskilt bra för att stänga av medier i flytande form och gasform under höga drifttryck. Eftersom mediet hamnar mellan kulan och ventilhuset vid öppning och stängning passar kulventiler för mekaniskt rena, neutrala eller aggressiva vätskor, gaser eller ångor. Var försiktig med kristalliserande medier, eftersom dessa kan påverka funktionen negativt.

Funktioner

 • Högt genomströmningsvärde
 • Snabba omkopplingar
 • Höga drifttryck
 • Höga temperaturer

 

Vanliga driftmedier

 • Vätskor: Vatten, glykol, kylsmörjmedel
 • Gaser: Luft, tryckluft

 

Applikationer

 • Produktion och fördelning av tryckluft, vatten, industrigas
 • Doserings- och tappningsprocesser
 • Värmeväxlare och värmesystem
 • Värme- och kylprocesser i maskiner, anläggningar och byggnader
 • Färgnings- och reningsteknik
 • Filterteknik och filterrengöring


Tekniska specifikationer

Mediets temperatur:         -20 till 220 °C
Drifttryck:   0 till 137 bar
Nominell diameter:    DN 8 till 150
AnslutningstyperKlämma | fläns | gänga | stuts
Ventilhusmaterial:    1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF
Manövertyp:   Manuellt, pneumatiskt eller elektriskt

 

 

GEMÜ kulventiler

BB04, B24, B44 och B54
Kulventil för tuffa förhållanden med en kontrollerad deltaferrithalt på < 3 %

Exempel på applikationer

 • Vattenbehandling
 • Ånggenerering
 • CIP-rengöringsprocess
 • SIP-rengöringsprocess

 

GEMÜ BB04
med fri axelände          
        GEMÜ B24
med manöverspak           
      

GEMÜ B44
pneumatiskt styrd        
        GEMÜ B54
elektriskt styrd                   

BB02, B22, B42 och B52
Kulventil som kan användas i vakuumapplikationer

Exempel på applikationer

 • Vattenbehandling
 • Fördelning av kylsmörjmedel
 • Livsmedelsindustrin
 • VVS-installation
 • Dricksvatteninstallation

GEMÜ BB02
med fri axelände            
         GEMÜ B22
med manöverspak           
      

GEMÜ B42 
pneumatiskt styrd          
         GEMÜ B52  
elektriskt styrd                   

BB06, B26, B46, B56
Kulventil med kompakt utförande och höga flödesvärden

Exempel på applikationer

 • Processindustrin
 • Solkraftsindustrin
 • Industri- och byggnadsteknik

 

GEMÜ BB06
med fri axelände               
          GEMÜ B26
med manöverspak             
      

GEMÜ B46    
pneumatiskt styrd             
          GEMÜ B56
elektriskt styrd                      

B20
Kulventil som är lätt och flexibel att använda

Exempel på applikationer

 • Vattenbehandling
 • Fördelning av kylsmörjmedel
 • Värmekretsar
 • Tryckluftsförsörjning

 

 

 

GEMÜ B20
med manöverspak