På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ kulventiler

Kulventiler av metall och plast

  • Användningsområden och branscher
  • Ventilprincip
  • Tekniska data

Kulventiler: Användningsområden och branscher

Kulventiler kan användas i ett stort antal applikationer. De används huvudsakligen i industriella processer, för vattenutvinning och vattenrening. GEMÜs kulventiler av plast används även med framgång inom kemisk industri. Förutom ventiler med rakt genomflöde (2/2-vägsventil) finns även T-ventiler (3/2-vägsventil). Tillbehör som stängnings- och slaglängdsbegränsningar, manuella nödstyrningar, beröringsfria givare, optiska lägesindikeringar och elektriska gränslägen kompletterar kulventilsprogrammet.

Kulventiler: Ventilprincip

Kulventilen består av en genomborrad kula som vanligtvis sitter mellan tätningsringar av PTFE i ett ventilhus. Kulan är förbunden med en axel som leder utåt, och genom en svängrörelse på 90° kan armaturen öppnas eller stängas. Beroende på materialkombination kan kulventiler användas för medietemperaturer upp till 200 °C och drifttryck upp till 63 bar. De kan även användas i vakuumtillämpningar utan problem. De är lämpliga för mekaniskt rena, neutrala eller aggressiva vätskor, gaser eller ångor och kan därför användas inom många industritillämpningar, fördelning av processmedier, vattenförsörjning och -rening, simbassängsteknik, galvanisering osv. En stor fördel med kulventiler med "fullt genomsläpp" är att hela ledningsarean blir fri när ventilen är i öppet läge, vilket medför ett mycket lågt tryckfall och ett högt Kvs-värde. Därför är den mycket lämplig för trögflytande medier och den enda av de nämnda armaturerna som även kan rengöras med rörskrapa. Tredelade kulventiler har gentemot tvådelade den fördelen att slitdelarna är enkla att byta. För omkopplings- eller distributionsuppgifter finns det även 3-vägskulventiler, som kan utrustas med en kula med L- eller T-hål enligt önskemål.

För hygieniska tillämpningar finns det dödvolyms- och ytoptimerade lösningar. Och vid utrymmesproblem finns det kompakta armaturer med kort bygglängd.

Till den nämnda ventilprincipen kan GEMÜ erbjuda en mängd anpassade tillbehör för automation och processoptimering. Elektriska lägesindikatorer, läges- och processregulatorer, sensorsystem och mätinstrument går snabbt och enkelt att bygga upp, ställa in och integrera i den befintliga processtyrningstekniken.

Kulventiler: Tekniska data

Typ av manöverdonManuellt, pneumatiskt eller elektriskt
AnslutningstyperUnionskopplingar, klämmor, flänsar, gängmuffar, limmuffar, svetsmuffar, svetsstutsar 
Drifttryck0 - 68 bar
VentilhusmaterialMetall: rostfritt stål
Plast: PP, PVC, PVDF
Mediets temperatur-80 - 180 °C
DimensionerDN 8 - 150
1 2 3
GEMÜ 707
707
Gängmuff
Manuell
1.4408, precisionsgjutgods
68 bar
180 ° C
-20 ° C
GEMÜ 710
710
Fläns; Limmuff; Unionskoppling
Pneumatisk
ABS; PP-H; PVC-C; PVC-U; PVDF
16 bar
100 ° C
-20 ° C
GEMÜ 711
711
Fläns; Gängmuff; Stuts
Manuell
1.4408, precisionsgjutgods
63 bar
180 ° C
-20 ° C
GEMÜ 712
712
Fläns; Gängmuff; Stuts
Manuell
1.4408, precisionsgjutgods
63 bar
180 ° C
-30 ° C
GEMÜ 717
717
Fläns; Limmuff; Unionskoppling
Manuell
ABS; PP-H; PVC-C; PVC-U; PVDF
16 bar
100 ° C
-20 ° C
GEMÜ 723
723
Fläns; Limmuff; Unionskoppling
Elmotordriven
ABS; PP-H; PVC-C; PVC-U; PVDF
16 bar
100 ° C
-20 ° C
GEMÜ 728
728
Fläns; Gängmuff; Stuts
Elmotordriven
1.4408, precisionsgjutgods
63 bar
180 ° C
-20 ° C
GEMÜ 740
740
Clamp; Stuts
Manuell
1.4404, precisionsgjutgods
63 bar
180 ° C
-20 ° C
GEMÜ 741
741
Clamp; Stuts
Pneumatisk
1.4404, precisionsgjutgods
63 bar
180 ° C
-20 ° C
1 2 3

Ångsterilisering

Steam sterilization
Företaget Holzner planerar och bygger ångsterilisatorer för medicinteknisk användning (enligt DIN285). I sterilisatorerna avlägsnas eller inaktiveras mikroorganismerna genom en kombination av ånga och tryck. I hela anläggningen används sätes- och kulventiler från G
mer