På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ ADA

Tryckluftsstyrt vriddon

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ ADA ett pneumatiskt, dubbelverkande vriddon. Det fungerar enligt dubbelkolvsprincipen och lämpar sig för montering på vridspjällventiler och kulventiler.

 • ATEX-utförande som tillval
 • Beprövad drivteknik
 • Enkel inställning av gränslägen
 • Enkel montering
 • Flexibel användning
 • Slaglängdsbegränsning finns (tillval)
 • Robust utförande
 • SIL 3-certifierad
 • Mångsidigt tillbehör
 • Anslutningstyp: Fläns
 • Manövrering: Pneumatisk
 • Manöverrörelse: Vriddon
 • ATEX
 • Explosionsskydd
 • Max. drifttryck: 8 bar
 • NAMUR