På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker

Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants
Metallöverdrag på detaljer och föremål är ofta till för att skydda mot korrosion eller förslitning. Beläggningen kan också ha egna funktioner, t.ex. elektrisk ledningsförmåga eller ge föremålet ett tilltalande utseende. På galvaniseringsanläggningar doppas objekt i olika processbad som kan delas in i förbehandling, metallisering och efterbehandling. Jonbytare används ofta för att behandla råvatten för produktionssyften eller för att binda ämnen i sköljvattnet och leda det renade vattnet vidare i processen. Även vid reningen av avloppsvattnet används jonbytare innan det renade avloppsvattnet kan ledas tillbaka till avloppssystemet.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
225 KB
DE
pdf
222 KB