Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Ytbehandlingsteknik

Lösningar för galvaniserings- och lackeringsteknik

Tack vare det stora utbudet av ventiltyper och -storlekar samt variationen av anslutnings- och materialalternativ används GEMÜs komponenter med stor framgång i processer inom ytbehandlingsteknik.

Det är just tack vare den höga flexibiliteten vid valet av material som GEMÜs kulventiler, vridspjällsventiler, sätes- och reglerventiler samt membranventiler även tål kritiska parametrar.

Hög/högsta kemiska beständighet

Förutom ventilkroppar av plastmaterialen PP, PVC, ABS och PVDF tillhandahåller vi ventilkroppar av metall, belagda med PFA, PP eller hårdgummi. 

För högsta kemiska beständighet tillhandahåller vi dessutom ventilkroppar av PTFE och PFA.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Betsningsanläggningar
 • Galvaniseringsbad
 • Förädling genom elektropolering
 • Framställning och dosering av lacker
 • Förbehandlingar såsom avfettning och rengöring
 • Rening av processvatten och avloppsvatten

Fria från ämnen som förstör lackets vätningsförmåga

Ventiler och enskilda komponenter som t.ex. membran kan även fås i utföranden fria från ämnen som förstör lackets vätningsförmåga (t.ex. silikon). De rengörs och paketeras styckvis i plastpåsar. Dessutom används uteslutande silikonfria smörjmedel vid monteringen.

Engångslösningar för lackeringsanläggningar

Dopptankar, lackeringsbås och övrig utrustning rengörs regelbundet för att förhindra att spånor, tunna fibrer eller annat förorenar lacket och på så sätt överförs till arbetsstycket. Den första reglerbara membranventilen för engångsbruk används vid framställandet av små satser, i experimentanläggningar, till särskilt kritiska och kostsamma medier liksom för att effektivt och säkert förhindra ihopblandning av färger.

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Finns i ATEX-utföranden

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.