Ytbehandlingsteknik

Lösningar för galvaniserings- och lackeringsteknik

Ytbehandlingsteknik

Tack vare det stora utbudet av ventiltyper och -storlekar samt variationen av anslutnings- och materialalternativ används GEMÜs komponenter med stor framgång i processer inom ytbehandlingsteknik.

Det är just tack vare den höga flexibiliteten vid valet av material som GEMÜs kulventiler, vridspjällsventiler, sätes- och reglerventiler samt membranventiler även tål kritiska parametrar.

Hög/högsta kemiska beständighet

Förutom ventilkroppar av plastmaterialen PP, PVC, ABS och PVDF tillhandahåller vi ventilkroppar av metall, belagda med PFA, PP eller hårdgummi. 

För högsta kemiska beständighet tillhandahåller vi dessutom ventilkroppar av PTFE och PFA.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem:

 • Betsningsanläggningar
 • Galvaniseringsbad
 • Förädling genom elektropolering
 • Framställning och dosering av lacker
 • Förbehandlingar såsom avfettning och rengöring
 • Rening av processvatten och avloppsvatten

Fria från ämnen som förstör lackets vätningsförmåga

Ventiler och enskilda komponenter som t.ex. membran kan även fås i utföranden fria från ämnen som förstör lackets vätningsförmåga (t.ex. silikon). De rengörs och paketeras styckvis i plastpåsar. Dessutom används uteslutande silikonfria smörjmedel vid monteringen.

Engångslösningar för lackeringsanläggningar

Dopptankar, lackeringsbås och övrig utrustning rengörs regelbundet för att förhindra att spånor, tunna fibrer eller annat förorenar lacket och på så sätt överförs till arbetsstycket. Den första reglerbara membranventilen för engångsbruk används vid framställandet av små satser, i experimentanläggningar, till särskilt kritiska och kostsamma medier liksom för att effektivt och säkert förhindra ihopblandning av färger.

Fördelar med vridspjällsventiler av plast och metall

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Flexibla användningsområden tack vare varierande materialval
 • Minimalt tryckfall
 • Finns i ATEX-utföranden

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Alla mekaniska komponenter ligger utanför det område som kommer i kontakt med mediet
 • Lämpade för neutrala eller aggressiva flytande och gasformiga medier
 • Kan användas till både rena och abrasiva medier
 • Har regleringsmöjligheter

Fördelar med kulventiler av plast och metall

 • Högt flöde
 • Hos kulventilerna av plast består alla delar som vidrör mediet av plastmaterial. Det går även att få dem i termoplast
 • Kulventilerna av metall finns även tillgängliga i ATEX-, TA-Luft- (för luftrening) och vakuumutförande

Fördelar med sätesventiler 

 • Avsedda för snabba växlingar och höga växlingsfrekvenser
 • Används med fördel som reglerventiler tillsammans med likartade lägesställare
 • Finns tillgängliga med mångsidiga tillbehör samt i ATEX- eller vakuumutförande

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.