Fritz Müller - iværksætteren med visioner

Den visionære forretningsmand Fritz Müller skabte med sine idéer og sin handlekraft grundlaget for det, GEMÜ er i dag - nationalt og globalt. Selvom Fritz Müller overdrog sit livsværk til den næste generation i 2013 og havde trukket sig tilbage fra aktivt arbejde, havde han tætte forbindelser til GEMÜ lige indtil sin død i december 2021.

Fritz Dieter Müller blev født den 2. januar 1939 i Stuttgart-Hedelfingen. Allerede som barn var han særligt interesseret i to ting: hans egenkonstruerede modelflys lethed og hans hjemmebyggede sæbekassebilers hurtighed.

I 50'erne lagde Fritz Müller grundstenen til sin erhvervskarriere: Han var så begejstret for sit opfinderarbejde, at han besluttede sig for at tage en uddannelse som finmekaniker. Han begyndte sin læretid inden for styrings- og reguleringsteknik i Ingelfingen. Fuld af videbegær opsagde han sit job efter endt uddannelse og den første erhvervserfaring og startede på et studium på skolen for finmekanik i Schwenningen. Dette studium afsluttede han med succes i 1961. Derefter samlede Fritz Müller yderligere erhvervserfaring i forsøgsafdelingen på Herion-Werke KG i Stuttgart.


Mod til selvstændighed

I 1963 traf Fritz Müller en vigtig beslutning: Tidspunktet var kommet til at indlede et paradigmeskift i ventiluniverset og bygge sine egne ventiler. Han blev selvstændig i forbindelse med udviklingen af verdens første ventil af plast og grundlagde i 1964 firmaet GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG.

Deltagelse på forskellige messer gav fra 1965 mange ordrer, og den årlige omsætning fordobledes i de første år. På det tidspunkt, hvor også børneværelset blev inddraget til konstruktionskontor, stod det klart: Virksomheden havde brug for sit eget firmaområde. Valget faldt på Criesbach, som lå lige ved jernbanen, hvilket viste sig at være yderst praktisk.

Allerede i 1968 lavede Fritz Müller den første tilbygning, fire år senere kom endnu et bygningskompleks til, og allerede til 10-årsjubilæet havde virksomheden mere end 100 medarbejdere.

I de følgende år voksede GEMÜ kontinuerligt og begyndte i 1981 at ekspandere internationalt. Fritz Müller etablerede til dette formål fem udenlandske selskaber i Brasilien, Schweiz, Storbritannien, Frankrig og Sverige.

I de følgende årtier udviklede virksomheden under Fritz Müllers ledelse mange nye og innovative produkter og udvidede kontinuerligt sin portefølje. Samtidig fortsatte GEMÜ sin globale vækst og grundlagde forskellige nye udenlandske selskaber.

Men Fritz Müller fortsatte også ekspansionen hjemme i Hohenlohe. En særlig begivenhed var opførelsen af GEMÜ Dome til 45-årsjubilæet, som ikke alene afspejler Fritz Müllers visionære kraft, men også hans flittighed og opfindergejst. GEMÜ Dome er stadig virksomhedens udviklings- og innovationscenter.


Fritz og Ingrid Müller

Mens Fritz Müller arbejdede hos Herion, blev han ikke kun klar over, at han ønskede at blive selvstændig, men også, at han havde fundet kvinden i sit liv: Ingrid Ruchser, som også arbejdede hos Herion på dette tidspunkt. Samme år, som Fritz Müller grundlagde GEMÜ, gjorde han noget ved sagen og giftede sig den 29. august 1964 med Ingrid Ruchser i Ingelfingen. Familien voksede hurtigt, da datteren Regina og sønnen Gert kom til. Ingrid Müller overtog også ansvaret for bogholderiet i den stadig nye virksomhed og hjalp med stor energi sin mand.

 


Åben for påvirkning udefra og samtidig med rod i hjemstavnen

Selv om Fritz Müller igen og igen drog ud i verden, var han altid stærkt knyttet til sin hjemstavn Ingelfingen. Også her efterlod Fritz Müller sig mange spor. F.eks. bevarede han med portvagtens hus i Ingelfingen og Villa Schüssler i Künzelsau nogle helt særlige bygningsværker, der rummer mange århundreders historie. Og ikke at forglemme: Slotshotellet, som han overtog for at hjælpe Ingelfingen, og som den dag i dag drives af GEMÜ. Fritz Müller donerede i 2012 med Salzsiederbrunnen også et helt særligt mindesmærke til byen Niedernhall.

Fritz Müller havde en sans for at bevare og give form. Det stod således klart for ham, at en virksomhed, der vokser, ikke vokser et tilfældigt sted, men i et miljø, der består af historiske, arkitektoniske, kulturelle, landskabelige og mange andre forhold.

Der blev også skabt nye vartegn under Fritz Müllers ledelse, som f.eks. vinfadet i Ingelfingen, Europas næststørste vinfad af træ, som troner i vinbjergene over byen Ingelfingen. Hans engagement for vindyrkningen havde rødder i familien. Og de lokale foreninger, skoler og kulturprogrammer blev også støttet af ham.

Fritz Müller fik flere udmærkelser for sit erhvervsmæssige og sociale engagement og fik tildelt Den Tyske Forbundsrepubliks Fortjenstkors med Bånd, erhvervsmedaljen for delstaten Baden-Württemberg samt blev æresborger i byen Ingelfingen.


Den 1. december 2021 blev livets cirkel sluttet for Fritz Müller. Vi vil altid ære hans minde.