Membraner

Membraner

  • Generelle oplysninger
  • Til sterile og hygiejniske processer
  • Til slibende og forurenede medier
  • Reservemembraner

Velkendt GEMÜ kvalitet til alle sterile og industrielle processer

GEMÜ producerer, monterer og leverer membraner til membranventiler med lavt sæde og membranventiler med tætningsribber.

For alle originale GEMÜ membraner gælder følgende:

  • Fremstilling og kvalitetskontrol i overensstemmelse med de høje GEMÜ standarder
  • Særlig blanding iht. original GEMÜ specifikation og egenudvikling af blandingen
  • Kontrol på vores egne prøvestande, bl.a. iht. krav fra farmabranchen
  • Fremstilling i GEMÜ-gruppen eller hos certificerede leverandører, som vi har haft tilknytning til i mange år

Til sterile og hygiejniske processer: tætningssystem

For mere end tre årtier siden udviklede GEMÜ sit tætningssystem til membranventiler med tætningsribbe indtil DN100. Vha. en tætningsvulst rundt i kanten af ventilhuset opstår der en defineret tætningskant udadtil. Herved reduceres den ringformede luftspalte mellem membran og ventilhus, hvilket gør dette tætningssystem særdeles velegnet til applikationer inden for lægemidler, bioteknologi og kosmetik.

Disponible materialer: EPDM, PTFE (ingen industriel standard, men forbedret sammensætning)/EPDM; andre materialer afhængigt af anvendelsesområde

Sporing af GEMÜ membraner

GEMÜ membraner til membranventiler med højt sæde kan bestilles separat emballeret med godkendelsesattest og dermed spores. Med vores system GEMÜ CONEXO tilbyder vi endvidere en permanent mærkning - som ikke forsvinder efter udtagning fra emballagen eller lageret. De forskellige membraner forsynes med en RFID-chip. Derudover er der behov for en IT-infrastruktur, der består af en mobil og en stationær softwareløsning. Fordi komponenterne indgår i serier, kan de spores entydigt og altid identificeres i anlægget vha. en RFID-læser.

Til slibende og forurenede medier: Membranventiler med lavt sæde og forede membranventiler

Den indvendige kontur med meget lidt dødrum og understøtningen af membranerne med et trykstykke muliggør optimale strømningsforhold og de bedste tætningsegenskaber på GEMÜ membranventiler med lavt sæde. Forede membranventiler fra GEMÜ kombineret med et passende tætningsmateriale giver øget, utroligt god bestandighed mod mange forskellige typer af lud, syre og andre aggressive, slibende og forurenede medier.

Disponible materialer: NBR, CR, naturgummi og EPDM

Reservemembraner fra GEMÜ

til aseptiske og industrielle processer

Membraner er sliddele. De skal kontrolleres og udskiftes regelmæssigt, fordi der ellers kan opstå fejlfunktioner og eventuelt farlige situationer.

Fastlæggelse af servicecyklusser

Serviceintervallerne for kontrol og udskiftning af membranerne afhænger af anvendelsen. Servicehistorik og belastning pga. hyppig sterilisation, rengøringsprocesser eller hyppige omskiftninger skal inddrages for at kunne fastlægge et egnet serviceinterval. Medietypen skal også tages i betragtning. Ved tyktflydende eller slibende driftsmedier afkortes serviceintervallet f.eks. betydeligt i forhold til neutrale væsker.

Lagerføring

Hvis serviceintervallet endnu ikke endeligt har kunnet dokumenteres, eller membranen først skal skiftes, når den bliver utæt, er det fornuftigt at etablere et lager for at kunne reagere hurtigt. Det bør dog i forbindelse med lagerføringen tages i betragtning, at elastomerkomponenter har en maksimal anbefalet opbevarings- og driftstid. Den er for GEMÜ-membraner mellem 1 og 6 år – ved fagmæssig korrekt opbevaring 

Anskaffelsescyklusser

 Ud fra vores erfaring kan det anbefales - ved anlæg med et større antal membranventiler - at oprette et lille akutlager og samtidig etablere rullende bestilling. Ved sidstnævnte får du automatisk en efterlevering eller yderligere levering af membraner inden for en periode, som du har defineret.

Bestilling

Reservemembraner kan bestilles løst. Af hensyn til sporing tilbyder vi – især til sterile og hygiejniske processer – endvidere mulighed for, at membranerne bestilles pakket enkeltvist og mærket samt med en passende godkendelsesattest.For membranventiler metal aseptik har vi udarbejdet en passende tabel med bestillingsnumre på reservemembraner (engelsk). Ved membranventiler i metal til industrien og membranventiler i plast til industrien samt ved membranventiler i plast ultrarent bedes du kontakte din kontaktperson, fordi der her fås væsentligt flere varianter, eller der til det enkelte produkt er andre versioner til rådighed.

 GEMÜ-membraner er udviklet, testet og godkendt til brug sammen med GEMÜ-ventilhuse. Derfor anbefales anvendelse af membraner fra andre producenter ikke sammen med GEMÜ-ventilhuse. Vi overtager ikke ansvaret, hvis der alligevel anvendes membraner fra andre producenter.

GEMÜ Code 13
Code 13
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 14
Code 14
90 ° C
-10 ° C
nicht sterilisierbar
GEMÜ Code 17
Code 17
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 19
Code 19
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 2
Code 2
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 29
Code 29
100 ° C
-10 ° C
nicht sterilisierbar
GEMÜ Code 36
Code 36
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 3A
Code 3A
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 4
Code 4
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 4A
Code 4A
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 52
Code 52
6 bar
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 54
Code 54
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 5A
Code 5A
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 5E
Code 5E
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 5M
Code 5M
10 bar
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 8
Code 8
100 ° C
-10 ° C