Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Membran

  • Allmän information
  • För sterila och hygieniska processer
  • För nötande och förorenade medier
  • Reservmembran

Samma höga GEMÜ-kvalitet för alla sterila och industriella processer

GEMÜ tillverkar, installerar och levererar membran för ventiler med djupt säte och med tätningströskel.

Alla originalmembran från GEMÜ:

  • Tillverkas och kvalitetskontrolleras enligt GEMÜs stränga standarder
  • Specialsammansättning enligt GEMÜs originalspecifikationer och egenutvecklade sammansättningar
  • Test av interna provbänkar, bland annat enligt läkemedelsindustrins krav
  • Tillverkning inom GEMÜ-gruppen eller av certifierade leverantörer till vilka vi har fleråriga relationer

För sterila och hygieniska processer: tätningssystem

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Finns i följande material: EPDM, PTFE (ingen industristandard, utan förbättrad sammansättning)/EPDM, ytterligare material beroende på användningsområde

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler i tröskelutförande kan beställas individuellt förpackade med provningsintyg så att de är spårbara. I kombination med vårt system GEMÜ CONEXO innebär det en helt säker identifiering även när membranen tagits ut ur förpackningen eller lämnat lagret. Varje membran utrustas med ett RFID-chip. Dessutom upprättas en IT-infrastruktur med en mobil och en stationär programvarulösning. Komponenterna kan sedan spåras via serienummer och identifieras överallt i anläggningen med hjälp av en RFID-läsare.

För nötande och förorenade medier: Membranventiler med djupt säte och fodrade membranventiler

Innerkonturen ger minimala ”deadlegs” och membranet får stöd av en tryckplatta. Det gör att GEMÜs membranventiler med djupt säte har optimalt flöde och de bästa tätningsegenskaperna. Fodrade membranventiler från GEMÜ i kombination med ett lämpligt tätningsmaterial innebär mycket god beständighet mot alkalier, syror och andra aggressiva, nötande och förorenade medier.

Finns i följande material: NBR, CR, naturgummi och EPDM

Reservmembran från GEMÜ

för aseptiska och industriella processer

Membran är slitdelar. De måste kontrolleras och bytas ut ofta, eftersom slitna membran kan leda till maskinfel och säkerhetsrisker.

 Underhållsintervaller

 Hur ofta membranen behöver underhållas, kontrolleras och bytas ut beror på hur de används. För att fastställa hur ofta underhåll ska ske, måste tidigare underhållshistorik, liksom påfrestningar i form av regelbundet förekommande sterilisering, rengöringsprocesser och ständiga omkopplingar tas i beaktan. Vilken typ av medium som används spelar också roll – sega eller abrasiva processmedier gör till exempel att underhåll måste utföras betydligt oftare än neutrala vätskor.

Lagerhållning

 I de fall då underhållsintervall inte klart kan bestämmas än, eller om membranen ska bytas ut först vid läckage, kan det vara bra att ha upprätta ett lager för att snabbt kunna utföra nödvändiga åtgärder. Tänk dock på att elastomerkomponenter har en begränsad rekommenderad lager- och driftlivslängd. För GEMÜ-membran är denna mellan en och sex år – vid korrekt, fackmässig förvaring. 

Anskaffning

Vår erfarenhet säger oss att anläggningar med ett större antal membranventiler oftast gör bäst i att upprätta ett litet lager på plats och samtidigt ha en löpande beställning för nya delar. Det sistnämnda innebär att vi skickar nya eller ytterligare membran automatiskt med regelbundna tidsintervaller som ni bestämt.

 Beställning

 Reservmembran kan beställas löst. Av spårbarhetsskäl erbjuder vi även – framför allt för sterila och hygieniska processer – möjligheten att beställa membran i enskilda förpackningar försedda med aktuellt provningsintyg.

För membranventiler metall, aseptik har vi tagit fram en tabell med beställningsnummer för reservmembran (engelska).

För membranventiler av metall eller plast för industrin, samt för membranventiler av plast för högrena applikationer rekommenderar vi att ni vänder er till er samarbetspartner, eftersom denne kan erbjuda ett större utbud av varianter och versioner per produkt.

GEMÜs membran är utvecklade, testade och godkända för användning i GEMÜs ventilhus. Vi kan därför inte rekommendera att du använder membran från andra tillverkare tillsammans med ventilhus från GEMÜ. Om membran från andra tillverkare ändå används, tar vi inget ansvar för eventuella följder.

GEMÜ Code 13
Code 13
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 14
Code 14
90 ° C
-10 ° C
nicht sterilisierbar
GEMÜ Code 17
Code 17
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 19
Code 19
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 2
Code 2
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 36
Code 36
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 3A
Code 3A
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 4
Code 4
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 4A
Code 4A
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 52
Code 52
6 bar
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 54
Code 54
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 5A_600
Code 5A_600
100 ° C
-10 ° C
max. 150
GEMÜ Code 5E
Code 5E
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 5M
Code 5M
10 bar
100 ° C
-10 ° C
max. 150 °C
GEMÜ Code 8
Code 8
100 ° C
-10 ° C