Membran

Membran

 • Allmän information
 • För sterila och hygieniska processer
 • För nötande och förorenade medier
 • Reservmembran

Samma höga GEMÜ-kvalitet för alla sterila och industriella processer

GEMÜ tillverkar, installerar och levererar membran för ventiler med djupt säte och med tätningströskel.

Alla originalmembran från GEMÜ:

 • Tillverkas och kvalitetskontrolleras enligt GEMÜs stränga standarder
 • Specialsammansättning enligt GEMÜs originalspecifikationer och egenutvecklade sammansättningar
 • Test av interna provbänkar, bland annat enligt läkemedelsindustrins krav
 • Tillverkning inom GEMÜ-gruppen eller av certifierade leverantörer till vilka vi har fleråriga relationer

För sterila och hygieniska processer: tätningssystem

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Finns i följande material: EPDM, PTFE (ingen industristandard, utan förbättrad sammansättning)/EPDM, ytterligare material beroende på användningsområde

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler i tröskelutförande kan beställas individuellt förpackade med provningsintyg så att de är spårbara. I kombination med vårt system GEMÜ CONEXO innebär det en helt säker identifiering även när membranen tagits ut ur förpackningen eller lämnat lagret. Varje membran utrustas med ett RFID-chip. Dessutom upprättas en IT-infrastruktur med en mobil och en stationär programvarulösning. Komponenterna kan sedan spåras via serienummer och identifieras överallt i anläggningen med hjälp av en RFID-läsare.

För nötande och förorenade medier: Membranventiler med djupt säte och fodrade membranventiler

Innerkonturen ger minimala ”deadlegs” och membranet får stöd av en tryckplatta. Det gör att GEMÜs membranventiler med djupt säte har optimalt flöde och de bästa tätningsegenskaperna. Fodrade membranventiler från GEMÜ i kombination med ett lämpligt tätningsmaterial innebär mycket god beständighet mot alkalier, syror och andra aggressiva, nötande och förorenade medier.

Finns i följande material: NBR, CR, naturgummi och EPDM

Reservmembran från GEMÜ

för aseptiska och industriella processer

Membran är slitdelar. De måste kontrolleras och bytas ut ofta, eftersom slitna membran kan leda till maskinfel och säkerhetsrisker.

 Underhållsintervaller

 Hur ofta membranen behöver underhållas, kontrolleras och bytas ut beror på hur de används. För att fastställa hur ofta underhåll ska ske, måste tidigare underhållshistorik, liksom påfrestningar i form av regelbundet förekommande sterilisering, rengöringsprocesser och ständiga omkopplingar tas i beaktan. Vilken typ av medium som används spelar också roll – sega eller abrasiva processmedier gör till exempel att underhåll måste utföras betydligt oftare än neutrala vätskor.

Lagerhållning

 I de fall då underhållsintervall inte klart kan bestämmas än, eller om membranen ska bytas ut först vid läckage, kan det vara bra att ha upprätta ett lager för att snabbt kunna utföra nödvändiga åtgärder. Tänk dock på att elastomerkomponenter har en begränsad rekommenderad lager- och driftlivslängd. För GEMÜ-membran är denna mellan en och sex år – vid korrekt, fackmässig förvaring. 

Anskaffning

Vår erfarenhet säger oss att anläggningar med ett större antal membranventiler oftast gör bäst i att upprätta ett litet lager på plats och samtidigt ha en löpande beställning för nya delar. Det sistnämnda innebär att vi skickar nya eller ytterligare membran automatiskt med regelbundna tidsintervaller som ni bestämt.

 Beställning

 Reservmembran kan beställas löst. Av spårbarhetsskäl erbjuder vi även – framför allt för sterila och hygieniska processer – möjligheten att beställa membran i enskilda förpackningar försedda med aktuellt provningsintyg.

För membranventiler metall, aseptik har vi tagit fram en tabell med beställningsnummer för reservmembran (engelska).

För membranventiler av metall eller plast för industrin, samt för membranventiler av plast för högrena applikationer rekommenderar vi att ni vänder er till er samarbetspartner, eftersom denne kan erbjuda ett större utbud av varianter och versioner per produkt.

GEMÜs membran är utvecklade, testade och godkända för användning i GEMÜs ventilhus. Vi kan därför inte rekommendera att du använder membran från andra tillverkare tillsammans med ventilhus från GEMÜ. Om membran från andra tillverkare ändå används, tar vi inget ansvar för eventuella följder.

GEMÜ Code 13
Code 13
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 17
Code 17
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
GEMÜ Code 19
Code 19
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 2
Code 2
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: NBR
 • Membranstorlekar : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)
GEMÜ Code 28
Code 28
 • Media temperature :-10 to 85 °C
 • Sterilization temperature:Not sterilizable
 • Diaphragm material:EPDM
 • Diaphragm sizes:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
 • Vacuum:up to 70 mbar (absolute)
GEMÜ Code 29
Code 29
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: Icke-steriliserbart
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 36
Code 36
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 3A
Code 3A
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150
 • Membranmaterial: EPDM
 • Membranstorlekar : 8

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 4
Code 4
 • Mediets temperatur: -10 till 90 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: FKM
 • Membranstorlekar : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)
GEMÜ Code 4A
Code 4A
 • Mediets temperatur: -10 till 90 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: FKM
 • Membranstorlekar : 8
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)
GEMÜ Code 54
Code 54
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
 • Membranmaterial: PTFE/EPDM
 • Membranstorlekar : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 5M
Code 5M
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
 • Membranmaterial: PTFE/EPDM
 • Membranstorlekar : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 5T
Code 5T
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: PTFE/FKM
 • Membranstorlekar : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar

GEMÜ Code 71
Code 71
 • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: PTFE/PVDF/EPDM
 • Membranstorlekar : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)
GEMÜ Code 8
Code 8
 • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
 • Steriliseringstemperatur*:
 • Membranmaterial: CR
 • Membranstorlekar : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
 • Vakuum: upp till 70 mbar (absolut)